”Om industri och fastigheter blir mer energieffektiva skulle elpriserna gå ner”

Elektrifiering och energieffektivisering är viktiga ämnen inom både industrin och samhället i stort just nu. Den pågående omställningen och de uppgående elpriserna ställer höga krav på att snabbt hitta bättre och smartare lösningar. Mats Peterson är affärsområdeschef för ABB Electrification i Sverige och menar att de flesta tekniska lösningarna redan finns på marknaden men att kunskapen och incitamenten för att applicera dem behöver förändras.

Det finns enorma behov just nu inom olika sektorer, allt ifrån fastigheter till transporter, att bli smartare och mer energieffektiva. ABB har jobbat länge med elektrifiering och hållbarhet och ser nu en trend där smarta, digitala och flexibla lösningar blir viktigare. Energieffektivisering är det bästa sättet att snabbt sänka elpriserna.

– Man vill kunna hålla nere elförbrukningen när elen är dyr och kunna lagra den när elen är billig för att sedan kunna använda den vid behov. Det finns stor potential till energieffektivisering genom smarta digitala lösningar och där ligger industrin i framkant med sina styrsystem och sin kontroll över olika processer. Medan till exempel fastighetssektorn har en väg kvar att vandra för att nå dit, säger Mats.

Hållbarhetsmål och höga elpriser har fått fler delar av samhället att vakna för insikten att något måste förändras. Men, vad?

– Om industrin och fastigheter skulle bli mer energieffektiva och därmed sänka sin energiförbrukning skulle elpriserna gå ner​. Inom vissa delar, som till exempel energilagring, behövs ny teknisk innovation. Vi behöver alltså hjälpas åt för att hitta de tekniska lösningarna där. Men, inom många andra områden finns de lösningarna som behövs. Där gäller det att hitta incitament för att genomföra förändringen. Det handlar till stor del om att Sveriges ledning behöver sätta tydliga mål kring vilken väg vi vill gå och när vi ska vara klara.

– Ett exempel på det är inom transportsektorn, där vi gör en hel del när det kommer till laddinfrastruktur och alla lösningar finns på plats men inte har en tydlig inriktning. Om myndigheterna tar täten och sätter målen kommer näringslivet att fixa det här. Nu fick vi en skjuts av de höga elpriserna men förändringen måste genomföras och då måste det komma tydliga krav och incitament.

En förändrad bransch på ELFACK 2023

I en föränderlig värld skiftar krav och behov snabbt. Ett positivt utfall av det är den kraftsamling vi nu ser inom samhället för att lösa de utmaningar vi står inför.

– Tidigare år har det varit stort fokus på elektrifiering och rena energifrågor för att få ner utsläpp. En tredjedel av utsläppen kommer från transportsektorn Och ytterligare en tredjedel kommer från industrin så här har vi mycket att vinna på att elektrifiera. Och vi kommer att behöva mycket mer elektricitet och behöver därför bygga ut solenergi och vindkraft, vilket i sin tur betyder att vi behöver förstärka våra elnät. Allt ifrån svenska kraftnät ner till den enskilda elbilsladdaren. Det har varit fokus. Men nu står även energieffektiviseringen högt upp på agendan eftersom det är där vi snabbast kan påverka. Där måste vi göra både industrier och byggnader mer energieffektiva både för klimatet och för prisernas skull. Det här är något som vi på ABB jobbar mycket med.

På Elfack 2023 finns ABB Electrification på plats för att både visa lösningar inom elektrifiering och energieffektivisering. Och för att lyckas effektivisera energianvändningen är första steget att börja mäta och analysera.

– Vi vill visa att det går att mäta sina processer för att se vad i ens byggnad eller produktion som är energislukande. Först då kan man se över sin användning och byta ut de delar man behöver mot smarta och styrbara lösningar. Elfack är en viktig mötesplats där vi kan ha en dialog kring de här utmaningarna. Vi behöver hjälpas åt och dela vår kunskap och våra idéer med varandra. Vi måste göra det här – inte bara för vår egen skull utan för nästa generation, avslutar Mats Peterson.

Läs mer om Elfack 2023 »