”Vi måste förstå att vi bygger för en föränderlig värld”

Johan Röklander har under de senaste 20 åren jobbat med ljus. Som kommunal ljusplanerare, utbildare på Ljushögskolan i Jönköping och egenföretagare inom utomhusbelysning sysslar Johan med sin passion – att företräda ljuset i samhället. ”Vi har hög kompetens när det kommer till tekniskt och gestaltningsmässigt kunnande, nu måste vi steppa upp i miljö- och hållbarhetsfrågorna. Jag ser fram emot att se den här samverkan ta plats på Elfack 2023”, säger Johan Röklander.

Vid Ljushögskolan i Jönköping utbildas Sveriges framtida ljusdesigners. En ljusdesigners roll och ansvar handlar enligt Johan om att vara ett nav mellan arkitekt och installatör.

– Ingen av oss ska jobba isolerat, utan det är tillsammans vi kommer att skapa de bästa lösningarna. En ljusdesigner har ett stort ansvar att bevaka vad som är biologiskt och ekologiskt hållbart och hur ljus på olika sätt påverkar sin omvärld, för att sedan förmedla den kunskapen och agera sambandscentral.

Just nu händer det mycket inom ljussättning både när det kommer till design och hållbarhet. Och det är ett minst sagt viktigt ämne.

– Just nu är energibesparingar högt uppe på agendan. Men även här måste vi vara noga med att inte ta beslut i panik och vi behöver vara smarta. Om vi exempelvis pratar om utomhusbelysning är det så att om vi släcker den ökar vi känslan av otrygghet i samhället. Vi kan inte alltid skapa säkerhet men vi kan skapa en upplevelse av trygghet. En upplevelse av trygghet skapar i sin tur ett säkrare samhälle. Därför är den här diskussionen för komplex för att endast handla om energibesparingar. Vi måste ha ett såväl miljömässigt som socialt hållbarhetsperspektiv på den här frågan.

Just nu experimenteras det mycket inom utomhusbelysning med olika styrsystem och tekniker, och man försöker att hitta standarder.

– Det händer mycket just nu och vi ser att många gränser håller på att upplösas. Måste till exempel en cykelvägsbelysning vara bara det? Eller kan det också vara konst? Vi har möjlighet att skapa en upplevelse och öka trygghet på samma gång. Sen ser vi också ett fokus på ljusföroreningar. Hur kan vi hantera det? Och hur påverkar det oss och djurlivet?

Belysning är som nämnt ett viktigt och komplext ämne och det finns många utvecklingsmöjligheter framåt. Men trots det har vi historiskt i Sverige varit ganska konservativa när det kommer till ljus.

– Här har ljusdesigners ett viktigt jobb för att besvara hur vi ska bli bättre och varför det ser ut som det gör idag. Det finns många sätt att göra saker på, det behövs någon som ifrågasätter varför vi till exempel har 3×3 lysrörsarmaturer, är det verkligen det bästa? Varför sätter vi en lampa mitt i taket? Om vi inte ifrågasätter sådant gör vi bara saker som vi alltid gjort dem och den lärdomen appliceras på alla delar av ett samhällsbygge.

En komplex diskussion som behöver nyanseras

Johan menar även att diskussionen kring energibesparing behöver bli nyanserad.

– Här behöver vi börja med att titta på vad man menar med besparingar. Besparing av kostnader och energi är nämligen inte samma sak. När det kommer till kostnader så är den största kostnaden för utomhusbelysning drift och underhåll. Därför måste man innan man anlägger utomhusbelysning veta hur det är möjligt att drifta. Kommer vi att behöva stänga av en bro för att underhålla den här belysningen? Här är det viktigt att förstå att vi bygger för en föränderlig värld. Sätter jag ljus på den här ytan är den inte densamma i april som december, förutsättningarna förändras.

Ljusdesign är ett betydelsefullt ämne och har därför också en stor plats på Elfack. Det blir allt viktigare att diskutera komplexiteten och behovet i belysning för att möjliggöra den bästa vägen framåt.

– Man måste inte välja mellan social, ekonomisk eller miljömässig hållbarhet. Vi kan jobba med alla parameter samtidigt. För vi in elektrisk belysning där det inte funnits innan kommer vi använda energi, men vi kan göra det på ett bra sätt så att vi minimerar användningen. Man kan till exempel sänka ljusstyrkan med 50% under natten. Belysningen kommer fortfarande upplevas som stark på grund av mörkret runt omkring men kräva mycket mindre energi.

Läs mer om Elfack 2023 »