”Nu måste vi ta stora beslut i en osäker tid”

Vi befinner oss just nu i en situation vi aldrig tidigare skådat. I en enorm samhällstransformation och postpandemisk era står vi inför utmaningar som skapar otrygghet. Ett tillstånd som enligt Karin Bodén på Jämtkraft ställer krav på såväl privat som offentlig sektor. ”I sådana här tider är det viktigt att vara strategisk men det blir också extra svårt. Utmaningen för branschen blir att vi måste våga ta stora beslut i en osäker tid. För vi måste se till att skapa robusthet i systemen.”

Karin jobbar på Jämtkraft där hon är affärsutvecklare och ansvarig för samhällskontakter. Jämtkraft är ett energibolag som jobbar mycket med utvinning av energi från förnybara energikällor.

– Den otrygga situationen gör att de stora frågorna ligger högt på agendan, till exempel behovet av mer förnybar energi, men det är också extra komplicerat att fatta beslut i en turbulent omvärld. Men det viktiga är att fatta beslut. Frånvaro av beslut är än värre. Utmaningen för branschen blir att vi måste våga ta stora beslut i en osäker tid. För vi måste se till att skapa robusthet i systemen.

Otryggheten som Karin pratar om handlar om tillgången till ren och tillförlitlig el. Något som vi historiskt i Sverige inte tidigare känt otrygghet kring.

– Vad jag menar är att det blir svårt att isolera olika frågor. Det handlar nämligen också om ett socialt arbete. Det finns människor som får lämna sina företag och upplever att den säkerhet vi tidigare haft slagits i spillror. Det blir tydligt att det viktiga nu är att se till att vi har trygghet i energisystemet. Frågor som säkerhet, hållbarhet och effektivitet blir centrala. Vilken energi använder vi på bäst sätt och var kan vi spara?

”Mötesplatserna växer i betydelse”

Det sociala arbete som Karin pratar om kräver ännu större samverkan i branschen för att tillsammans kunna angripa de allt mer komplicerade samhällsfrågorna.

– I osäkra tider är det mycket läskigare att ta stora beslut. Helst undviker man det. Men här måste vi göra tvärtom och till slut kokas det ner till mod. Då växer mötesplatser som Elfack i betydelse. Eftersom diskussionerna blir viktigare och mer brännande måste vi upp ur skyttegravarna och faktiskt ta dem. Det är jättetuffa frågor men samtidigt har vi världens möjlighet i Sveriges energisystem trots allt.

Framåt bör långsiktighet ta en större plats i samtalen om energiförsörjning och även hållbarhetens bredare begrepp som innefattar såväl miljömässig som ekonomisk och social hållbarhet.

– Vi ska verkligen inte förringa de som lider av de höga priserna men om vi jämför med hur det ser ut i vissa andra länder har vi fortfarande handlingsutrymme i Sverige. Vi behöver samlas för att lyssna på vad politiker och företagsledare säger, men även lyssna på dem som sysslar med nytänk och innovation för att vi ska kunna vidga vårt hållbarhetstänk. Jag hoppas därför att frågor som hur vi kan leverera säkerhet, trygghet och effektivitet blir stora på Elfack.

Läs mer om Elfack 2023 »