Så ska kompetensbristen i elbranschen bromsas

Åsa_Gabrielsson_ECYTrots relativt hög arbetslöshet håller den nationella kompetensbristen ihärdigt i sig och många arbetsgivare kämpar för att hitta rätt kompetens. Elbranschen är en av många drabbade, som aktivt arbetar för att vända den nedåtgående trenden. Vi har träffat Åsa Gabrielsson som är verksamhetsansvarig på ECY, Elbranschens centrala yrkesnämnd, för att prata om det stundande läget och hur de arbetar för en förändrad framtid.

I takt med att samhället digitaliseras och elektrifieras behövs också kvalitativ kompetens – inte minst i elbranschen. Tusentals installatörer efterfrågas i samband med den stundande omställningen, men rätt kompetens tycks lysa med sin frånvaro. ECY, som arbetar för att Sveriges elutbildningar tillhandahåller den kvalitet branschen efterfrågar för att kunna rekrytera rätt kompetens. Framåt önskar de se en förändring.

– Vi har haft kompetensbrist under lång tid, säger Åsa Gabrielsson och förklarar att det hänger ihop med branschens goda ekonomiska tillväxt som bidragit till att samhället har gjort flera investeringar som kräver installationskompetens.

Åsa menar att en av anledningarna till kompetensbristen är att allmänhetens uppfattning om vad man faktiskt arbetar med som elektriker är i behov av en uppdatering. Att arbeta som elektriker idag är inte vad det var förr.
– Elektriker är ett kvalificerat yrke, du kan vara bred eller nischad i din kompetens. Branschen erbjuder ett smörgåsbord av yrkes- och utvecklingsmöjligheter, säger hon.

Utrymme för innovation med Agenda 2023

I takt med det fossilfria samhällets framfart säger prognosen att kompetensbristen kommer att öka ytterligare. Men förändringar kan också vara synonymt med nya möjligheter – här finns chans för innovation och delaktighet i ett omställningsarbete mot en mer hållbar planet.

– Vi har en regering som har initierat både Agenda 2030 och en elektrifieringsstrategi, som visar vägen mot energieffektivisering och fossilfria bränslen. Det innebär att installationskompetens blir en nyckelkompetens för den här omställningen, där till exempel installation av laddstationer till elbilar, och klimatsmarta fastighetssystem bidrar och ger arbetsmöjligheter för branschen, berättar Åsa.

Agenda 2023 öppnar också dörren till helt nya arbetsområden – allt från systemintegration och satsningar på förnyelsebar energi inom transportsektorn till arbete med hållbar uppvärmning av bostäder. Den möjliggör också samarbeten mellan olika branscher, som i sin tur föder innovation och ger plats för nya arbetsroller och kompetensutveckling.

Rekrytering med fokus på framtiden

ECY tillhandahåller bland annat, i samverkan med Arbetsförmedlingen, elteknisk validering för att möjliggöra en snabbare väg ut i arbete för individer från andra länder med branschkunskap. De arbetar även aktivt med att påverka elutbildningar och utbildningssystem via olika plattformar och erbjuder kompetensutvecklande aktiviteter för handledare och lärare.

Med målet att öka kunskapen och attrahera fler människor till branschen arbetar ECY med att sprida information om branschens olika yrkesroller.

– Det här är en bransch som kan passa många olika typer av personligheter och kompetenser. Vi försöker skapa fler vägar in i branschen, det är viktigt att möjliggöra för personer som vill yrkesväxla i vuxen ålder. Jämställdhet är också någonting som branschen arbetar aktivt med att främja. Jämlika arbetsplatser är mer lönsamma och attraktiva för framtida arbetskraft, säger Åsa Gabrielsson.

Möjligheterna i elbranschen är oändliga. Elektriker är ett framtidsyrke med potential inom kreativitet och innovation. Här finns utrymme för kompetens inom allt från förnyelsebar energi till elnät. Med en blomstrande arbetsmarknad finns också goda chanser att vara med och bidra till förändring – på riktigt.

ECY kommer att medverka under Elfack i Göteborg 9-12 maj 2023. Där deltar de på olika scener med intervjuer, seminarier och yrkestävlingar som belyser kompetensförsörjning och framtida rekryteringsprocesser.

Hämta din kostnadsfria entrébiljett »