Att säkra energiomställningen med rätt kompetensförsörjning är akut

– Det är med precision den här regeringen försämrar kompetensförsörjningen i branschen!
Det menar Elektrikerförbundet som bjöd in till panelsamtal på Elfack om hoten mot den svenska energiförsörjningen. Och kritiken var inte nådig. Samtidigt stod snabbare utbyggnad, långsiktiga spelregler och, inte minst, ökat fokus på utbildning högt upp på önskelistan från medverkande parter i panelen.

Kompetensfrågan är glödhet inom el- och energibranschen och dagarna före årets Elfack skrev flera branschföreträdare på DI:s debattsida (Debatt: Säkra energiomställningen med rätt kompetensförsörjning) att det brådskar att säkra tillgången till kvalificerad personal om energiomställningen ska kunna genomföras i praktiken.

Vad krävs då för att företag och hushåll ska kunna lita på den svenska energiförsörjningen? Det var den grundläggande fråga som ställdes i Elektrikerförbundets paneldebatt om hoten mot den svenska energiförsörjningen.
– Anledningen till att vi har tagit initiativ till den här debatten är att vi är genuint oroliga för att dagens energipolitik ska få enormt negativa konsekvenser för Sverige, förklarade Petter Johansson, ombudsman på Elektrikerförbundet.
– Vi var långt ifrån nöjda med allt den förra regeringen gjorde, men om man jämför den med dagens regering är det som att jämföra en Porsche med en Trabant. M-regeringen sitter i knät på ett klimatförnekande SD medan vi på elmarknaden står inför enorma utmaningar.

Behovet av fler tekniker och ingenjörer är stort

Som exempel nämner Petter Johansson de ökade priserna, det försämrade säkerhetsläget i Europa samt frågan om risk för effektbrist, och menar att gemensamt för att kunna lösa dem är att få till en bättre kompetensförsörjning.
– Det finns för få utbildade elektriker i Sverige, vilket ger stora säkerhetspolitiska risker eftersom vi förlitar oss på inhyrd utländsk arbetskraft. Dessutom gör det oss sårbara, för det finns inte tillräckligt många personer som kan bygga, drifta och underhålla nätet.

Under debatten fick han medhåll i kompetensfrågan från panelens två representanter från näringslivet.
– Vi vet att den avgörande faktorn att Volvo och Northvolt valde att lägga sin nästa batterifabrik i Göteborg var att vi i den här regionen gjorde enorma insatser för att säkerställa kompetensförsörjningen, påpekar Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.
– Hade vi inte kunnat göra den jättesatsningen hade de valt någon annan plats.

Efwa Nilsson, regionchef Väst Energiföretagen Sverige, lyfte även hon kompetensförsörjningen som avgörande.
– Det här är en bransch som är samhällsviktig, och vi behöver en jättesatsning på tekniker och ingenjörer, för vi behöver åttatusen nya medarbetare bara inom vår sfär. Det är ett skriande behov och vi behöver fler utbildningsplatser. Vem ska annars kunna göra jobbet?

Avgörande faktorer för en framtida stabil svensk energiförsörjning

Det faktum att regeringen trots kompetensbristen i stället har valt att slopa bidragen till branschskolan på Åsbro Kursgård kritiseras hårt av Petter Johansson.
– Just nu genomför regeringen ett antal reformer som faktiskt är rent skadliga. Vi har skolor som gör ett fantastiskt jobb, men ni drar in de pengar som var riktade för att skapa utbildningsplatser inom den här sektorn. Det är verkligen med precision ni försämrar kompetensförsörjningen i branschen.

Hans anklagelse är riktad mot paneldeltagaren Larry Söder, riksdagsledamot från KD, som förklarade att ibland får riksdagsledamöter förhålla sig till verkligheten och att just det budgetutrymmet behövdes för andra satsningar, men att det kan komma att ändras framöver.

Att vänta och se är dock inget som övriga panelen är intresserad av. Både Petter Johansson, Efwa Nilsson och Patrik Andersson påpekar alla att hastigheten på utbyggnaden av både utbildningsplatser och elförsörjning är avgörande för en framtida stabil svensk energiförsörjning.
– Den politiska diskussion som förs om produktionen just nu är väldigt ointelligent, om vi ska prata klarspråk, konstaterar Petter Johansson.
– Det pratas bara kärnkraftens vara eller icke vara, men på kort sikt är det landbaserad vindkraft som behövs, på mellanlång sikt är det havsbaserad vindkraft. På lång sikt är det möjligt att kärnkraften behövs, men vi kan inte sitta still och vänta på det.

Han får medhåll av Patrik Andersson som menar att om vi inte får fram mer energiproduktion före 2030 är det inte bara BNP som får problem utan hela klimatomställningen. Samma sak menar Efwa Nilsson:
– Vi kan inte leda ner mer kraft från nationalälvarna, utan vi måste ha mer energiproduktion i hela Sverige och vi måste ha det nu. Käbblet om kraftslag kan vi lägga åt sidan, och i stället önskar jag att politiken skulle ge oss långsiktiga spelregler och mer fokus på att minska kompetensbristen.

Mer om hela scenprogrammet på Elfack 2023 finns att läsa här ».