Siemens: Vi måste koppla ihop den fysiska världen med den digitala

Andreas_FinnstedMer än 70 procent av världens elektricitet flödar genom nätet med hjälp av produkter från Siemens, och på Elfack visade de upp allt från digitala tvillingar till SF6-fria ställverk.

– Det är först när vi lyckas koppla ihop den verkliga världen med den digitala som vi verkligen kan frigöra hela potentialen i energisystemet och få till en grön omställning, säger Andreas Finnstedt, landschef för Siemens Smart Infrastructure i Sverige.

Montern är stor, en av de största på Elfack, men så ryms där också mycket. På Elfack 2023 visar Siemens upp allt från hårdvara för transformatorstationer till mjukvara för digitala tvillingar, och även om det kan verka som en stor spännvidd menar Andreas Finnstedt att en av de viktigaste utmaningarna för den gröna omställningen är att väva ihop allt det här till ett samverkande system.

– Ta fastigheter som exempel. Förr var de framför allt passiva konsumenter av energi, men nuförtiden kan de vara elproducenter genom solcellerna på taket, de kan ha energilagring, de kan bidra till nätets stabilitet, de kommer med andra ord vara en viktig aktör i elnätet framgent.

Digitala tvillingar en del av lösningen

För Siemens del blir uppdraget i den omvandlingen tydligt: att med hjälp av både hård- och mjukvara koppla ihop byggnader, industri och energisystem för att på så sätt frigöra den potential som finns när de här delarna samverkar.

– Samtidigt är det minst lika viktigt att koppla ihop den verkliga och den digitala världen. Genom till exempel digitala tvillingar av reläskydd som vi visar här på Elfack kan mycket tid sparas både i planering, konfigurering och utförandefasen. Genom att kunna simulera alla funktioner i reläskyddet innan man åker ut till den fysiska installationen sparas inte vara bara tid utan även koldioxidutsläpp genom färre resor.

Branschen samlas på Elfack och visar ekosystem av lösningar

Men även om Siemens är stora och erbjuder en bred palett kan de inte sköta omställningen själva.

– Det är det ingen som kan, och det är därför det är så viktigt att vara på en mötesplats som Elfack. Vi som företag, våra produkter och tjänster ingår i ett ekosystem, och här möter vi många kunder och partners som ingår i det ekosystemet och kan visa samt föra dialog med dem kring vad som är möjligt.

En av de nyheter som Siemens vill visa under Elfack är möjligheterna att via mjukvara för elnätet kunna planera både produktion och drift med hjälp av realtidsdata.

– Via vår mjukvara kan vi nu erbjuda realtidsdata både från det egna nätet, men också från öppna datakällor i omvärlden, berättar Johan Persson, kraftsystemanalytiker på Siemens.

– Till exempel kan våra kunder nu titta på data om elbilsladdning, både nuläge och prognoser, och kombinera det med data om nätet för att på bästa sätt kunna planera framtida användning.

SF6-fria ställverk väcker stor nyfikenhet

Längre in i montern står ytterligare en relativt ny produkt, Siemens ställverk BlueGIS som till skillnad från tidigare ställverksserier är isolerad utan den extremt potenta växthusgasen SF6.

– Historiskt har ställverk isolerats med SF6, men om den läcker ut är den cirka 25 000 gånger värre för klimatet än koldioxid, säger Andreas Finnstedt.

– Det blir ju galet om vi ska elektrifiera samhället för att minska uppvärmningen om vi gör det med produkter som innehåller komponenter som skadar klimatet om de släpps ut. Det vill inte vi bidra till.

Nya regleringar förväntas på SF6-området innan 2026, och på Elfack märker säljaren Jonna Karlberg en stor nyfikenhet från kunderna på de SF6-fria ställverk som Siemens visar upp.

– Det är ett hett ämne och många vill veta hur långt vi har kommit och vad vi kommer att erbjuda framöver.

Elfack återkommer i sin fulla storlek den 6-9 maj 2025 men redan nästa år har Update by Elfack premiär, den 22-23 maj 2024. Den nya mötesplatsen erbjuder hela el- och energibranschen en chans till uppdatering i mellanåren, med fokus på den senaste tekniken, kunskap och kompetensutveckling. Det blir en mindre utställning samt flertalet scener och konferensprogram i samverkan med branschens aktörer. Välkommen att läsa mer om Update by Elfack.