Högt tempo när elnätet uppdateras: "Vi anställer 90 – varje månad!"

Uppgraderingen av elnätet har kommit in i en ny, intensiv fas. Kompetensbehoven är akuta.
– Vi anställer 1 000 personer i år och behöver rekrytera ytterligare 1 000 det närmaste året, berättar Claes Wedén, marknadschef på Hitachi Energy, som uppmanar fler att söka sig till branschen.

Hitachi Energy är en av de ledande teknikleverantörerna i elnätsbranschen och medverkar i scenprogrammet på Elfack i maj 2025.
– Vårt fokus kommer att ligga på kompetensfrågan, säger Claes Wedén. Det händer otroligt mycket inom elnät och energisystem just nu, och för oss är det viktigt att lyfta fram de snabbt växande personalbehoven.
Han ser en enorm tillväxt i branschen under de närmaste 20–30 åren.
– För den som tvekar om vad man ska utbilda sig till vill vi peka på möjligheterna: här finns jobb, här finns framtidsyrken!

Når snart teknisk livslängd

Framför allt handlar det om att rusta upp och modernisera det åldrande elnätet. Men även om att bygga helt ny infrastruktur, till exempel försörjningsledningar från havsbaserade vindkraftsparker.
– Det finns väldigt mycket att jobba med. Stora delar av nätet är byggt på 50- och 60-talet och börjar nå sin tekniska livslängd, konstaterar Claes Wedén.
– Alla elnäts- och energiföretag runt om i landet jobbar febrilt. Dels med att uppgradera sina anläggningar, dels med att möta det ökade elbehovet – vi väntas ju gå från en förbrukning på 130 TWh till 300 TWh på 20 år.

Planerar nya fabriker

För Hitachi Energy innebär det kolossala behov av personal och kompetens.
– Just nu förstärker vi vår verksamhet i Sverige med runt 90 personer i månaden. Bara i år nyanställer vi runt 1 000 personer och räknar med samma rekryteringsbehov nästa år.
Det innebär en kraftig förstärkning av företagets personalstyrka i Västerås, Ludvika, Smedjebacken, Piteå, Landskrona och Figeholm.
– Dessutom planerar vi för en ny fabrik i Smedjebacken och en utbyggnad i Ludvika, som tillsammans kommer att öka produktionen av avancerade kraftelektronikventiler för användning i högspänd likströmsöverföring, HVDC och elkvalitetstillämpningar.

Smarta lösningar måste till

Ska Sverige ha ett fossilfritt energisystem 2045 måste också elnätet anpassas för att kunna hantera högre effekter och högre överföringskapacitet, understryker Claes:
– På elnätssidan ligger utmaningen i att få bort flaskhalsar. Mycket behöver bytas: förutom kablar och ledningar handlar det om energilager, ställverk, transformatorer och en mängd annan teknik för att kunna göra nätet smartare.

Han ser en stor potential i att effektivisera styrningen och övervakningen med hjälp av automation och digitala systemlösningar.
– Här märker vi ett stort investeringsbehov. Nätbolagen behöver hantera alltmer information. Då behöver man byta ut gammal teknik och komplettera med digitala lösningar. Även här ligger vi, som leverantör och partner, långt framme.

Elfack är norra Europas största fackmässa för hela el- och energibranschen. Mer om program och aktiviteter hittas på www.elfack.com. Fackmässan arrangeras 6 – 9 maj 2025 på Svenska Mässan i Göteborg.