Hållbara trender i fokus på Elfack: ut med lysrör, in med laddinfrastruktur!

Branschföreningarna vill lyfta hållbarhetsfrågorna på Elfack 2025.
– Ska vi få bort fossila bränslen måste vi bygga laddinfrastruktur. Och ska vi spara energi måste vi fasa ut lysrören, säger Mikael Castanius, VD för Elmateriel Leverantörerna och Belysningsbranschen.

Tanken är att de hållbara lösningarna ska ta framträdande plats i både montrar och scenprogrammet på Elfack, där branschföreningarna medverkar.
Mikael Castanius betonar det starka engagemanget hos medlemsföretagen:
– De ligger absolut framkant, är transparenta och kan visa i detalj vad materialen i produkterna innehåller, säger han.
– Det är jätteviktigt utifrån många perspektiv. Det handlar om cirkularitet och återanvändning, vi har till exempel projekt i gång med återvinningsföretag för att minimera mängden restprodukter.

Lysrören – en gåta

Utvecklingen drivs också av politiska beslut. Som EU-beslutet att fasa ut lysrör med kvicksilver under fem år, med start 2023.
– Det är vår riktigt stora utmaning just nu, där lägger vi enormt fokus. Vi gör det av två skäl: dels vill vi sälja bättre och få effektivare anläggningar, dels vill vi slå hål på föreställningen om att det inte är något problem. Det finns fortfarande många som tror att de kan fortsätta köpa lysrör när de gamla lägger av, vilket de med all sannolikhet inte kan, konstaterar Mikael.

Den moderna belysningens fördelar har länge varit välkända. Ändå går det trögt med investeringarna, framför allt i offentliga miljöer.
– Det är där vi ser de stora konsekvenserna: i skolorna, i sjukhusen, i Stockholms tunnelbana, säger Mikael. Att det inte händer mer i den offentliga sektorn är en gåta för mig. Jag vet inte hur många år vi har tjatat och tjatat, man tycker att alla borde känna till det nu.

Räknar inte på driften

LED-lösningar med ljusstyrning kostar visserligen mer i inköp men innebär en betydligt lägre energiåtgång från dag ett – och betalar sig därför snabbt.
– Det är enormt mycket som sparas in, energiförbrukningen minskas med över 50 procent och i byte av ålderdomliga anläggningar mer än så.

Det största hindret är den stora fokuseringen på inköpspriset:
– I kommunerna är det en nämnd som beslutar om att köpa in anläggningar, en annan som står för driften. Ofta tittar man bara på vad inköpet kostar, utan att ens räkna på driften, suckar Mikael.
– Det tuffa ekonomiska läget för många kommuner och regioner gör vår utmaning ännu större. Vi måste få ut hur akut det faktiskt är att fasa ut lysrören: annars blir det mörkt, du måste göra någonting.

Trend mot effektivare lösningar

På Elfack tänker Belysningsbranschen driva budskapet om lysrören.
– Vi vill både informera och hjälpa till att göra rätt. Det gör att Elfack 2025 blir viktigare för belysningsföretagen än vad den varit på mycket länge!

På elmaterielsidan ser Mikael Castanius en stor potential i laddinfrastrukturen.
– Den måste växa snabbare. Här finns otroliga möjligheter och är förstås avgörande för den som ska skaffa elbil och lika viktigt för ett hållbart samhälle.

Han ser också en tydlig trend mot energieffektiva lösningar.
– Det kommer att dominera agendan även på Elfack, det är jag övertygad om. Här finns massor att göra. Vi har diskuterat smarta byggnader hur länge som helst – men hur långt har vi egentligen kommit?
– Utvecklingen hänger samman med elektrifieringen av samhället i stort, att koppla samman och få ner energivärden. Vi kan vänta oss nya krav från EU och lagstiftning även på det området. Vi har mycket att prata om på Elfack!

Elfack är norra Europas största fackmässa för hela el- och energibranschen. Mer om program och aktiviteter hittas på elfack.com. Fackmässan arrangeras 6 – 9 maj 2025 på Svenska Mässan Gothia Towers i Göteborg.