Kapslad elteknik – bortglömd aktör i den gröna omställningen?

Linda-Take-SKE
Linda Take, VD at SKE, Svensk Kapslad Elteknik

Utan uppdaterade elcentraler, ställverk och automatikskåp stannar den storskaliga elektrifieringen av Sverige vid en vacker tanke.
– Vår bransch är en viktig aktör i den gröna omställningen. Men tyvärr lite bortglömd, menar Linda Take, VD på SKE, Svensk Kapslad Elteknik. Hon ser stora utmaningar, framför allt på kompetenssidan.

Branschorganisationen samlar ett 40-tal producenter, leverantörer och konsulter inom kapslad elteknik. En stor del av medlemsföretagen har egna montrar på Elfack i maj 2025.
– För våra medlemmar är Elfack den i särklass viktigaste mötesplatsen. Det är här de möter sina kunder, gör affärer och får tillfälle att nätverka med alla intressenter i branschen, säger Linda Take.

Har en avgörande roll

Hon upplever att den del av branschen SKE verkar inom inte alltid får den uppmärksamhet den förtjänar.
– Ändå har vi en nyckelroll i den gröna omställningen. Vi finns där i bakgrunden och jobbar väldigt hårt, men lite i skymundan.
Linda vill gärna framhålla medlemmarnas unika kompetenser.
– Att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet är inte bara viktigt för att möta kundernas förväntningar. Utan också för att behålla och stärka vårt rykte och varumärke på marknaden, understryker hon.

Högre tryck än någonsin

Just nu upplever branschen ett sällan skådat tryck.
– Orderstockarna för våra medlemsföretag är större än någonsin. De har väldigt mycket att göra, inom de flesta affärsområden, bekräftar Linda Take.
En viss nedgång i byggbranschen uppvägs av större efterfrågan från industri och automation.
– För att klara den växande efterfrågan behöver vår bransch utvecklas i hur vi jobbar, i kompetens och processer. Våra medlemmar får allt fler projekt med många parter inblandade, uppgiften blir att säkerställa kvalitet i varje led.

Startat egen utbildning

Därför har kompetensfrågan seglat upp som branschens största utmaning.
– Svårigheten att få tag i kompetent personal är oroande, mot bakgrund av den växande efterfrågan. Vi ser det som en helt central fråga, säger Linda.

För att bidra till kompetensförsörjningen har SKE dragit i gång en egen montageutbildning. Kurserna läggs två gånger om året, vår och höst. Utbildningsmaterialet, som tas fram i samråd med medlemsföretagen, uppdateras kontinuerligt, i takt med att tekniken förnyas och automatiseras.
– På så sätt kan vi ligga i framkant på utvecklingen. Vi är också med och påverkar på områden som föreskrifter och standarder, som också uppdateras med tiden.

Ökat intresse från tjejer

Men det finns ändå en ljusglimt i kompetensmörkret. På den senaste montagekursen hos SKE, som samlade 15 deltagare, var tio kvinnor.
– Jätteroligt! Det vimlar ju inte direkt av kvinnor i den här branschen, så det ser jag som en väldig framgång, säger Linda Take.
– Kan vi göra branschen mer attraktiv för unga tjejer, som letar efter en utbildningsväg till framtidsyrke, är mycket vunnet.

Elfack är norra Europas största fackmässa för hela el- och energibranschen. Mer om program och aktiviteter hittas på elfack.com. Fackmässan arrangeras 6 – 9 maj 2025 på Svenska Mässan Gothia Towers i Göteborg.