Energiomställningens två ben: Teknisk innovation och kompetensutveckling

Magnus-KuschelI jakten på hållbara energilösningar finns utmaningar som kräver både teknik- och kompetensutveckling. Magnus Kuschel, innovationsledare på Innovatum Science Park, delar sina perspektiv på hur energibranschen behöver anpassa sig och integrera olika energikällor och teknologier för att möta framtida krav och möjligheter.

Med bakgrund på företag som Volvo och SKF är Magnus Kuschel en erfaren innovationsledare med omfattande kompetens från både nationellt och internationellt näringsliv. Hans industriella expertis tillsammans med en doktorsexamen inom utveckling och implementation kommer väl till hands i arbetet med energisektorns omställning.

– Just frågan om implementering är mycket relevant nu med den stora omställning som sker inom energiområdet i allmänhet och med potentialen att realisera kombinerade energiparker, säger Magnus Kuschel, innovationsledare på Innovatum Science Park.

Utveckling av kombinerade energilösningar

Magnus Kuschel betonar vikten av att hitta innovativa sätt att optimera energisystemet där elektrifiering hjälper till att bryta dagens fossilberoende. En viktig aspekt inom detta område är användningen av smarta kombinationer i lokala energisystem.

Enligt Kuschel handlar konceptet om att integrera olika energikällor och teknologier vilket skapar flexibilitet och frigör effekt samt minskar miljöpåverkan. Detta kan inkludera att kombinera vindkraft med solenergi, batterilagring och andra källor för att skapa ett heltäckande och pålitligt energisystem.

– Tyvärr uppstår lätt polariserade åsikter och en tro att det räcker med enbart en enkel lösning, men energisystemet är komplext och behoven hänger ihop på många sätt. Det är inte det ena eller andra utan det gäller att snabbt få bort fossila bränslen. Där det finns vindkraft finns en potential att komplettera med solparker. En stor fördel är att dra nytta av den redan befintliga infrastruktur som byggts. Det gäller nätstationer, kraftledningsgator etc. Något förenklat går det, som exempel, att för varje 10 MW effekt vindkraft lägga till hälften sol, alltså 5 MW solenergi utan att behöva göra några stora ingrepp på infrastrukturen. Naturens fenomen kompletterar varandra, säger Magnus Kuschel.

Han menar att kombinerade energilösningar inte bara förbättrar kapacitetsutnyttjandet utan utgör också en hållbar lösning som minskar beroendet av fossila bränslen.

– Detta skifte har redan börjat ta form i vissa delar av världen, med flera goda exempel i Tyskland. Integrationen av olika energikällor har visat sig vara innovativ och gynnsam på flera sätt såsom för samhällets infrastrukturtjänster, energileverantörer och klimatnytta, säger Kuschel.

Kompetensutveckling som nyckel till framgång

För att realisera potentialen i kombinerade energilösningar och möta de framväxande behoven inom energibranschen är kompetensutveckling en kritisk faktor. Magnus Kuschel understryker att energibranschen ständigt förändras, och att det krävs att både nuvarande och framtida yrkesverksamma i branschen utvecklar sina färdigheter och kunskaper.

– Den typen av förändringar som vi ser nu har inte skett på över 50 år, och många individer kan känna sig överväldigade. En av lösningarna på detta är att öka mångfalden. Att inkludera fler kvinnor och personer med internationell bakgrund. Personer som nyligen har deltagit i uppbyggnaden av energisystem i sina hemländer kan bidra med värdefull kompetens och perspektiv, menar Magnus Kuschel.

Innovatum Science Park, där även Energikontor Väst ingår, arbetar aktivt med kompetensutveckling för att möta kraven. Två exempel som Magnus Kuschel nämner är samarbetet med Högskolan Väst och Högskolan i Skövde.

– Samarbetet med Högskolan Väst fokuserar på arbetsintegrerat lärande för framtidens elsystem, vilket är avgörande för att skapa både livslångt lärande och i Fyrbodal utveckla nya flexibilitetstjänster. Dessutom samarbetar vi med Högskolan i Skövde för att skapa digitala tvillingar inom el och energi, en teknik som har potential att frigöra innovation i Skaraborg samt bidra till kompetensutveckling för flera olika tjänster.

Ett annat exempel som Magnus beskriver är samarbetet mellan Innovatum Science Park och företag i Vårgårda. Aktörer som Gustavsberg, Magna, Doggy och Sundolitt har tillsammans med CoI (Center of Innovation) gått samman i ett projekt under namnet 3F, “Förnybart, Flexibilitet & Företag”. Dessa samarbeten och nätverk främjar kompetensutveckling och innovation.

Magnus Kuschel betonar förutom samverkan också vikten av samutveckling.

– Våra bästa möjligheter handlar om att vi måste mötas i samutveckling. Det är ingen enskild organisation, aktör eller sektor som ensam kan lösa utmaningarna vi står inför. Genom samutveckling sparar vi tid, främjar konkurrenskraft, kan skapa nya företag eller förändrade tjänsteerbjudanden och dessutom vinner vipå det genom att göra klimatnytta.

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.