Välkommen tillbaka till Elfack

6-9 maj 2025

Svenska Mässan | Göteborg

Elfack kraftsamlar – för ett digitaliserat, elektrifierat och hållbart samhälle

Elektrifiering och digitalisering är nyckelområden inom den pågående samhällsomställningen. Lösningarna måste få genomslag och leda till förändringar över hela samhällsområden, sektorer och näringsgrenar. Och vi måste bli snabbare!

Elfack mobiliserar den samverkan som behövs för att lyckas. Här kan aktörerna inom fastigheter och städer, transporter och industri möta en samlad el- och belysningsbransch för att gemensamt flytta positionen framåt. Människor, teknik, ekonomi och politik får utrymme att samspela för ett högre syfte. Det är bara tillsammans och med gemensamma krafter som vi kan lyckas.

Elfack erbjuder en möjlighet att träffa en samlad el- och belysningsbransch med komplett utställning, plats för möten och diskussion, ett omfattande seminarieprogram och utbildningsaktiviteter.

Ny strategisk konferens – Update by Elfack

Konferensen Update by Elfack har premiär den 6–9 maj 2025. Tillsammans med partners erbjuds olika inriktningar i programmet för djupgående samtal och nyskapande insikter inom el- och energisektorn. I fokus står strategiska frågeställningar med påverkan på branschens framtid.

Välkommen att lämna föreläsningsförslag till Elfack 2025

Just nu kan vi erbjuda partners och utställare möjligheten att bidra till ett starkt program och innehåll på Elfack den 6-9 maj 2025! Vid sidan om olika konferenser erbjuds två öppna scener med kunskapshöjande seminarier och case från branschens ledande nyckelpersoner

Högaktuellt innehåll i samverkan med partners

För att klara omställningen behöver kompetensen öka inom hela branschen. Program och aktiviteter arrangeras i samverkan
med partners och förmedlar ny kunskap inom samtliga produktområden. På flertalet scener varvas branschnyheter med inspiration, innovation och lärande exempel från näringslivet. Medverkande utställare har chans att lämna förslag till programmet. Programrådet består av branschens mest tongivande organisationer och myndigheter, vilka tillsammans säkerställer
hög relevans och kvalitetssäkrat innehåll på Elfack.

Anmäl dig till Elfack nyhetsbrev

Anmäl dig här

Hållbara trender i fokus på Elfack: ut med lysrör, in med laddinfrastruktur!

Branschföreningarna vill lyfta hållbarhetsfrågorna på Elfack 2025. – Ska vi få bort fossila bränslen måste vi bygga laddinfrastruktur. Och ska vi spara energi måste vi fasa ut lysrören, säger Mikael Cas...

Kapslad elteknik – bortglömd aktör i den gröna omställningen?

Utan uppdaterade elcentraler, ställverk och automatikskåp stannar den st...

Elsäker – nytt skolmaterial från Elsäkerhetsverket

På Elsäkerhetsverkets hemsida kan man läsa om ett nytt lektionsmaterial om elsäkerhet riktat till mellanstadiet. Materialet handlar om hur el blir till, el inom- och utomhus och att shoppa elsäkert. - Vi på Els...

Hur smarta är smarta elnät – om hushållen inte är delaktiga?

Branscher och myndigheter fattar policybeslut om smarta elnät för att klara det snabbt ökande energibehovet. Men det finns ett dolt problem: ingen har snackat med slutanvändarna. – Tar man i...

Samarbetspartners

Mediapartners