Program

Programmet presenteras i sin helhet här nedanför, men du kan också välja att se programmet för respektive forum genom att klicka på bilderna nedan.

eSmart

Fokusområdet för framtidens el- och energiaktörer.

Program

Fokusområdet för framtidens el- och energiaktörer.

Program
 • Alla dagar
 • tisdag 09 maj
 • onsdag 10 maj
 • torsdag 11 maj
 • fredag 12 maj
 • Filtrera på Programtyp

  FavoriteStar

  Mina favoriter


  Visa endast favoriter
 • Filtrera på Scen

Aktivt filter
Page 1
tisdag

KNX Sweden bjuder på KNX Installatörshandbok och frukost

Jan Hammarsköld, Rikard Nilsson, Ordförande KNX Sweden, KNX Sweden Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: KNX

Ökad efterfrågan på fastighetsautomation från såväl kunder som lagar och regelverk ställer allt högre krav. Hur hanterar man detta och hur bygger man upp sitt projekt på bästa sätt. Vår handbok ger dig förslag och rekommendationer samt tydliga exempel på hur du når ett slutresultat som du stolt kan lämna över till din kund. Hämta ut ditt eget exemplar av KNX Installatörshandboken (värde 500kr), njut av frukostfralla och dryck under seminariet och var garanterat först inne på mässan när grindarna öppnar för övriga. Talare: Jan Hammarsköld och Rikard Nilsson från KNX Sweden Begränsat antal platser – obligatorisk anmälan www.elfack.com/knx

Säker El – Installatörsföretagens webbverktyg för egenkontrollprogram

Fredrik Sjödin, Installatörsföretagen, Fredrik Sjödin, Installatörsföretagen, Reijo Mustonen, Installatörsföretagen Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Installatörsföretagen

Bekanta dig med Installatörsföretagens nya webbverktyg som hjälper dig att ta fram ditt företags egenkontrollprogram. Vårt nya verktyg är snabbt, enkelt och utan kostnad för dig som är medlem hos EIO eller VVS Företagen. Föredragshållare från Installatörsföretagen · Fredrik Sjödin · Reijo Mustonen

Elbesiktningar förebygger elbränder & nya regelverk för brandlarm

Frank Johansson, Ordförande Tekniska Utskottet, Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Brandskyddsföreningen

Elbesiktningar förebygger elbränder Nytt uppdaterat regelverk brandlarm (SBF 110) och helt nytt regelverk för utrymningslarm med talat meddelande (SBF 502) Frank Johansson, ordförande Tekniska utskottet, Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd

Vad har du för ansvar egentligen?

Kim Reenaas, Chef För Avdelningen Produkter Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Elsäkerhetsverket

Alla har ansvar, hela tiden. Vad innebär då detta? Elsäkerhetsverket kommer visa upp ”ansvarskartan” och berätta om den viktiga skillnaden mellan ansvar och ansvarsutkrävande? Vi kommer också att misslyckas med att peka ut ”vem som har ansvaret” för en viss situation. Medverkande: Kim Reenas, chef för Avdelningen produkter

Voltimums expertgrupp – CPR, nya brandklasser på kabel

Aron Andersson, Produktchef För Installationskablar, Nexans, Joakim Holm, Produktchef Installations-Och 1KV Kabel, NKT Cables, Karl-Johan Mannerback, Produktchef Kraft-Styr-Och Telekablar, Prysmian Group, Mats Klarén, Produktchef Elnätskablar, Nexans Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Voltimum

· Nya brandklasser på kablar införs nu. · Boverkets krav, vad innebär det för installatörer, konsulter och fastighetsägare? · Vilka installationer och vilka kablar berörs? Voltimums expertgrupp inom Kraft- och installationskablar består av: Mats Klarén Produktchef Elnätskablar på Nexans Aron Andersson Produktchef för installationskablar på Nexans Karl-Johan Mannerback Produktchef Kraft-, Styr- och Telekablar på Prysmian Group Joakim Holm är produktchef Installations- och 1KV kabel på NKT Cables

KNX Sweden visar nya programvaran ETS Inside och bjuder på lunch

Jan Hammarsköld, Rikard Nilsson, Ordförande KNX Sweden, KNX Sweden Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: KNX

ETS Inside är den nya och förenklade programvaran för läsplattor och smartphones som på ett helt nytt sätt öppnar upp fastighetsautomation för alla inom elbranschen. Bygg upp husets rum, markera produkter och välj bland fördefinierade funktioner som din kund vill ha i sitt hus, allt detta med bara ditt finger. Smart, enkelt och säkert! Njut av lunchbaguette och dryck under seminariet och erhåll även en rabattkupong för denna nya programvara (värde 1000kr). Talare: Jan Hammarsköld och Rikard Nilsson från KNX Sweden Begränsat antal platser – obligatorisk anmälan via www.elfack.com/knx

Nytt i Elinstallationsreglerna –Uppdatera dig med nyheterna i nya utgåva 3 av El......

Ingvar Eriksson, Specialist Elinstallationsteknik, SEK Svensk Elstandard, Joakim Grafström, Specialist Elinstallationsteknik, SEK Svensk Elstandard Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: SEK Svensk Elstandard

Ta del av nyheterna i nya utgåvan av Elinstallationsreglerna, uppdateringar som bland annat berör: ·Skyddsutjämning till huvudjordningsskenan förenklas. ·Uppdatering av avsnittet om ellinstallationer för solceller. ·Ett nytt avsnitt om laddning av elfordon.  ·Regler för medicinska utrymmen införs i standarden. ·Begreppet nödkraft försvinner, reglerna omfattar mer än bara kraftmatning. ·Rekommendationer om användning av ljusbågsdetektorer (AFDD) Joakim Grafström, specialist elinstallationsteknik, SEK svensk Elstandard och Ingvar Eriksson, specialist elinstallationsteknik, SEK svensk Elstandard

Elinstallatörens nya roll – skyldigheter och ansvar

Mats Jonsson, Elsäkerhetsingenjör, Eltrygg Miljö AB Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Eltrygg

Elinstallatör är i dag en central person när det gäller skyldigheter och ansvar för elinstallationsarbete. Men hur ser elinstallatörens roll ut när den nya elsäkerhetslagen träder ikraft 1 juli? Vilka förväntningar finns på en elinstallatör för regelefterlevnad och hur ser ansvaret ut för en montör som har auktorisation som elinstallatör? Medverkande: Mats Jonsson,  Eltrygg Miljö AB    

Den digitaliserade elektrikern

Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: ELRÄTT

Omvärlden förändras i allt snabbare takt. Bransch efter bransch digitaliseras och förändras i grunden. Står vi på tur? Modern teknik och nya affärsmodeller skapar nya möjligheter. Med Elrätt Idébanken möter du kundernas behov och dina nya utmaningar på ett enkelt sätt. Elrätt idébanken - Elektrikerns bästa verktyg – alltid tillgängligt i din ficka!

Nya elsäkerhetslagen stärker elteknikbranschen

Fredrik Sjödin, Installatörsföretagen, Fredrik Sjödin, Installatörsföretagen, Mats Fredriksson, Installatörsföretagen, Örjan Borgström, Installatörsföretagen, Reijo Mustonen, Installatörsföretagen Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Installatörsföretagen

Installatörsföretagen har 3 500 medlemmar i flera olika branscher som arbetar med trygga elinstallationer av hög kvalitet. Den nya elsäkerhetslagen gör det enklare för konsumenten att ställa krav på branschen och att välja seriösa företag som åtagit sig att följa de nya reglerna. Installationsföretagen satsar på medlemsstöd för att det ska vara enkelt och självklart att arbeta lagligt när de nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Att vara medlem hos Installatörsföretagen förenklar min vardag som elteknikföretag. Föredragshållare från Installatörsföretagen · Örjan Borgström · Reijo Mustonen · Fredrik Sjödin · Mats Fredriksson

Energibranschen i förändring?

Elisabeth Falemo, Generaldirektör, Elsäkerhetsverket Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Elsäkerhetsverket

Elisabet Falemo beskriver på ett personligt sätt hur vi förändrat vår energianvändning från fossil och farlig till förnybar och smart. Men vad är det för fossila strukturer som gör att många tror att man måste vara tekniknörd och man för att jobba med energi? Medverkande Elisabet Falemo,Generaldirektör Elsäkerhetsverket

Klassning och elinstallationer i explosionsfarliga områden – är du uppdaterad på......

Kent Ruuth, Expert Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: SEK Svensk Elstandard

I explosionsfarliga områden gäller särskilda regler för utrustning som installeras. Arbetar du inom explosiva områden bör du ha någon kunskap om både klassning och elinstallationer i dessa områden. I seminariet kommer de viktigaste delarna av den nya standarden och det nya angreppsättet vid zonklassning att presenteras och vilken hjälp man kan få av exempel som finns publicerade i handböcker. Talare: Kent Ruuth, expert, Kent Ruuth Konsult AB och ordförande i SEK TK 31

Säker El – Installatörsföretagens webbverktyg för egenkontrollprogram

Fredrik Sjödin, Installatörsföretagen, Fredrik Sjödin, Installatörsföretagen, Reijo Mustonen, Installatörsföretagen Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Installatörsföretagen

Bekanta dig med Installatörsföretagens nya webbverktyg som hjälper dig att ta fram ditt företags egenkontrollprogram. Vårt nya verktyg är snabbt, enkelt och utan kostnad för dig som är medlem hos EIO eller VVS Företagen. Föredragshållare från Installatörsföretagen · Fredrik Sjödin · Reijo Mustonen

KNX Award – den moderna elinstallationens årliga utmärkelse

Johan Martinsson, Chef Bransch Och Affärsjuridik, Installatörsföretagen, Ola Lundqvist, Affärsansvarig, Svenska Mässan Mässor och Möten AB, Rikard Nilsson, Ordförande KNX Sweden, KNX Sweden Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: KNX

KNX Award är branschens breda pris som delats ut sedan 2006. Vinnare genom åren har varit el-konsulter, el-entreprenörer, systemintegratörer och fastighetsägare som på något extraordinärt sätt nyttjat möjligheterna med KNX. Vill du nominera ett projekt, gör det senast den 30 april via denna länk: Juryn presenterar de 10 bästa projekten och avslöjar därefter årets vinnare. Avsluta mässan första dag med bubbel, tilltugg och glada vinnare! Jury: Representanter från Svenska Mässan, Installatörsföretagen (fd EIO) och KNX Sweden. Medverkande: Ola Lundqvist Svenska Mässan, Johan Martinsson Installatörsföretagen, Rikard Nilsson KNX Sweden Ingen föranmälan - först till kvarn!

Page 1
onsdag

KNX Sweden bjuder på KNX Installatörs handbok och frukost

Jan Hammarsköld, Rikard Nilsson, Ordförande KNX Sweden, KNX Sweden Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: KNX

Ökad efterfrågan på fastighetsautomation från såväl kunder som lagar och regelverk ställer allt högre krav. Hur hanterar man detta och hur bygger man upp sitt projekt på bästa sätt. Vår handbok ger dig förslag och rekommendationer samt tydliga exempel på hur du når ett slutresultat som du stolt kan lämna över till din kund. Hämta ut ditt eget exemplar av KNX Installatörshandboken (värde 500kr), njut av frukostfralla och dryck under seminariet och var garanterat först inne på mässan när grindarna öppnar för övriga. Talare: Jan Hammarsköld och Rikard Nilsson från KNX Sweden Begränsat antal platser – obligatorisk anmälan via www.elfack.com/knx

Ny elsäkerhetslag stärker branschen

Peter Lindberg, Inspektör Och Projektledare, Elsäkerhetsverket Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Elsäkerhetsverket

• Elinstallationsföretag ansvarar för utförandet och utövar egenkontroll över elinstallationsverksamheten • Genom att kontrollera om företaget man vill anlita är registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister bidrar detta till att det blir samma villkor för alla som är verksamma med elinstallationsarbete • Elsäkerhetsverket får bättre möjligheter att genomföra tillsyn av och vidta åtgärder mot oseriösa aktörer. Medverkande: Peter Lindberg, inspektör och projektledare

Säker El – Installatörsföretagens webbverktyg för egenkontrollprogram

Fredrik Sjödin, Installatörsföretagen, Fredrik Sjödin, Installatörsföretagen, Reijo Mustonen, Installatörsföretagen Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Installatörsföretagen

Bekanta dig med Installatörsföretagens nya webbverktyg som hjälper dig att ta fram ditt företags egenkontrollprogram. Vårt nya verktyg är snabbt, enkelt och utan kostnad för dig som är medlem hos EIO eller VVS Företagen. Föredragshållare från Installatörsföretagen · Fredrik Sjödin · Reijo Mustonen

Elbesiktningar förebygger elbränder & nya regelverk för brandlarm

Frank Johansson, Ordförande Tekniska Utskottet, Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Brandskyddsföreningen

Elbesiktningar förebygger elbränder  Nytt uppdaterat regelverk brandlarm (SBF 110) och helt nytt regelverk för utrymningslarm med talat meddelande (SBF 502) Frank Johansson, ordförande Tekniska utskottet, Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd

Voltimums expertgrupp – CPR, nya brandklasser på kabel

Aron Andersson, Produktchef För Installationskablar, Nexans, Joakim Holm, Produktchef Installations-Och 1KV Kabel, NKT Cables, Karl-Johan Mannerback, Produktchef Kraft-Styr-Och Telekablar, Prysmian Group, Mats Klarén, Produktchef Elnätskablar, Nexans Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Voltimum

· Nya brandklasser på kablar införs nu. · Boverkets krav, vad innebär det för installatörer, konsulter och fastighetsägare? · Vilka installationer och vilka kablar berörs? Voltimums expertgrupp inom Kraft- och installationskablar består av: Mats Klarén Produktchef Elnätskablar på Nexans Aron Andersson Produktchef för installationskablar på Nexans Karl-Johan Mannerback Produktchef Kraft-, Styr- och Telekablar på Prysmian Group Joakim Holm är produktchef Installations- och 1KV kabel på NKT Cables

KNX Sweden visar nya programvaran ETS Inside och bjuder på lunch

Jan Hammarsköld, Rikard Nilsson, Ordförande KNX Sweden, KNX Sweden Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: KNX

ETS Inside är den nya och förenklade programvaran för läsplattor och smartphones som på ett helt nytt sätt öppnar upp fastighetsautomation för alla inom elbranschen. Bygg upp husets rum, markera produkter och välj bland fördefinierade funktioner som din kund vill ha i sitt hus, allt detta med bara ditt finger. Smart, enkelt och säkert! Njut av lunchbaguette och dryck under seminariet och erhåll även en rabattkupong för denna nya programvara (värde 1000kr). Talare: Jan Hammarsköld och Rikard Nilsson från KNX Sweden Begränsat antal platser – obligatorisk anmälan via www.elfack.com/knx

Nytt i Elinstallationsreglerna –Uppdatera dig med nyheterna i nya utgåva 3 av El......

Ingvar Eriksson, Specialist Elinstallationsteknik, SEK Svensk Elstandard, Joakim Grafström, Specialist Elinstallationsteknik, SEK Svensk Elstandard Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: SEK Svensk Elstandard

Ta del av nyheterna i nya utgåvan av Elinstallationsreglerna, uppdateringar som bland annat berör: ·Skyddsutjämning till huvudjordningsskenan förenklas. ·Uppdatering av avsnittet om ellinstallationer för solceller. ·Ett nytt avsnitt om laddning av elfordon.  ·Regler för medicinska utrymmen införs i standarden. ·Begreppet nödkraft försvinner, reglerna omfattar mer än bara kraftmatning. ·Rekommendationer om användning av ljusbågsdetektorer (AFDD) Joakim Grafström, specialist elinstallationsteknik, SEK svensk Elstandard och Ingvar Eriksson, specialist elinstallationsteknik, SEK svensk Elstandard

Elansvar – Vad innebär det?

Mats Jonsson, Elsäkerhetsingenjör, Eltrygg Miljö AB Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Eltrygg

Elsäkerhetslagstiftningen omfattar flera skyddsområden med olika huvudrollsinnehavare. Men vilka arbetsuppgifter kan behöva fördelas inom en organisation för att uppfylla lagstiftningen? Så här ser uppgifterna ut för personsäkerhet vid elarbete, anläggningar och anordningar samt elinstallationsarbete. Kan elansvaret bäras av elchefen? Medverkande: Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB

Den digitaliserade elektrikern

Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: ELRÄTT

Omvärlden förändras i allt snabbare takt. Bransch efter bransch digitaliseras och förändras i grunden. Står vi på tur? Modern teknik och nya affärsmodeller skapar nya möjligheter. Med Elrätt Idébanken möter du kundernas behov och dina nya utmaningar på ett enkelt sätt. Elrätt idébanken - Elektrikerns bästa verktyg – alltid tillgängligt i din ficka!

Nya elsäkerhetslagen stärker elteknikbranschen

Fredrik Sjödin, Installatörsföretagen, Fredrik Sjödin, Installatörsföretagen, Mats Fredriksson, Installatörsföretagen, Örjan Borgström, Installatörsföretagen, Reijo Mustonen, Installatörsföretagen Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Installatörsföretagen

Installatörsföretagen har 3 500 medlemmar i flera olika branscher som arbetar med trygga elinstallationer av hög kvalitet. Den nya elsäkerhetslagen gör det enklare för konsumenten att ställa krav på branschen och att välja seriösa företag som åtagit sig att följa de nya reglerna. Installationsföretagen satsar på medlemsstöd för att det ska vara enkelt och självklart att arbeta lagligt när de nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Att vara medlem hos Installatörsföretagen förenklar min vardag som elteknikföretag. Föredragshållare från Installatörsföretagen · Örjan Borgström · Reijo Mustonen · Fredrik Sjödin · Mats Fredriksson

Varför finns det så få kvinnliga elektriker i elbranschen?

Ann-Sofie Hermansson, Kommunalstyrelse Ordörande, Göteborgs Stad, Emma Elheim, Företagare, Hallabro El, Jonas Wallin, Förbundsordförande, Svenska Elektrikerförbundet, Madeleine Nilsson, ElQvinnor, Maria Wetterström Stålarm, Lärare El-Och Energiprogrammet, Ållebergsgymnasiet, Mikael Romero, Kommunikationschef, Svenska Elektrikerförbundet, Per Håkan Waern, Vice Ordförande, Elektrikerförbundet Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Svenska Elektrikerförbundet

Enligt SCB är andelen kvinnor i el-branschen mindre än två procent. Det finns ingen vettig anledning till varför det ser ut på det här sättet. Elektrikeryrket är ett fantastiskt yrke som lämpar sig väl både för kvinnor och män. Vad beror detta på? Är det traditioner? Jargong och kultur? Fördomar? På vilket sätt kan branschen förändras så att fler kvinnor väljer yrket? Vad kan vi göra i utbildningsväg? Vad kan fack och arbetsgivare göra gemensamt. Välkomna till ett seminarium som vill bryta ny väg. Medverkande: Moderator: Mikael Romero kommunikationschef, Svenska Elektrikerförbundet Madeleine Nilsson, ElQvinnor Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande Göteborg Maria Wetterström Stålarm, lärare El-och energiprogrammet, Falköping Jonas Wallin Förbundsordförande, Svenska Elektrikerförbundet Arrangör: Svenska Elektrikerförbundet

Schneiderfonden

Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen

Schneider Electric vill vi uppmärksamma och stödja innovation och nya idéer på elinstallationsområdet. Därför grundades Schneiderfonden tillsammans med EIO och Elektrikerförbundet. Syftet är att uppmärksamma personer i elteknikbranschen som på olika sätt verkar för branschens utveckling – till exempel genom satsningar på produkt- eller tjänsteinnovation, kontinuerlig vidareutveckling och utbildning, eller innovativa lösningar med modern teknik. Fonden delar ut stipendier årligen. Medverkande från ; Schneider, EIO och Elektrikerförbundet.

Page 1
torsdag

KNX Sweden bjuder på KNX Installatörshandbok och frukost

Jan Hammarsköld, Rikard Nilsson, Ordförande KNX Sweden, KNX Sweden Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: KNX

Ökad efterfrågan på fastighetsautomation från såväl kunder som lagar och regelverk ställer allt högre krav. Hur hanterar man detta och hur bygger man upp sitt projekt på bästa sätt. Vår handbok ger dig förslag och rekommendationer samt tydliga exempel på hur du når ett slutresultat som du stolt kan lämna över till din kund. Hämta ut ditt eget exemplar av KNX Installatörshandboken (värde 500kr), njut av frukostfralla och dryck under seminariet och var garanterat först inne på mässan när grindarna öppnar för övriga. Talare: Jan Hammarsköld och Rikard Nilsson från KNX Sweden Begränsat antal platser – obligatorisk anmälan via www.elfack.com/knx

Har du koll på egenkontrollprogrammet?

Johan Lidbaum, Inspektör, Elsäkerhetsverket Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket tar upp de vanligaste frågorna om det egenkontrollprogram som samtliga elinstallationsföretag ska ha på plats den 1 juli 2017. Medverkande: Johan Lidbaum inspektör vid Elsäkerhetsverket

Nya elsäkerhetslagen stärker elteknikbranschen

Fredrik Sjödin, Installatörsföretagen, Mats Fredriksson, Installatörsföretagen, Örjan Borgström, Installatörsföretagen, Reijo Mustonen, Installatörsföretagen Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Installatörsföretagen

Installatörsföretagen har 3 500 medlemmar i flera olika branscher som arbetar med trygga elinstallationer av hög kvalitet. Den nya elsäkerhetslagen gör det enklare för konsumenten att ställa krav på branschen och att välja seriösa företag som åtagit sig att följa de nya reglerna. Installationsföretagen satsar på medlemsstöd för att det ska vara enkelt och självklart att arbeta lagligt när de nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Att vara medlem hos Installatörsföretagen förenklar min vardag som elteknikföretag. Föredragshållare från Installatörsföretagen · Örjan Borgström · Reijo Mustonen · Fredrik Sjödin · Mats Fredriksson

Elbesiktningar förebygger elbränder & nya regelverk för brandlarm

Frank Johansson, Ordförande Tekniska Utskottet, Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Brandskyddsföreningen

Elbesiktningar förebygger elbränder  Nytt uppdaterat regelverk brandlarm (SBF 110) och helt nytt regelverk för utrymningslarm med talat meddelande (SBF 502) Frank Johansson, ordförande Tekniska utskottet, Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd

Se upp för nya kontakter i taket!

Katarina Olofsson, Inspektör Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Elsäkerhetsverket

Den första april 2019 blir de nya DCL-kontakterna obligatoriska som lampkontakter även i Sverige. Det innebär att de svenska lamputtagen försvinner. Har ni börjat framtidssäkra era anläggningar? Medverkande Katarina Olofsson

Voltimums expertgrupp – CPR, nya brandklasser på kabel

Aron Andersson, Produktchef För Installationskablar, Nexans, Joakim Holm, Produktchef Installations-Och 1KV Kabel, NKT Cables, Karl-Johan Mannerback, Produktchef Kraft-Styr-Och Telekablar, Prysmian Group, Mats Klarén, Produktchef Elnätskablar, Nexans Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Voltimum

- Nya brandklasser på kablar införs nu. · Boverkets krav, vad innebär det för installatörer, konsulter och fastighetsägare? · Vilka installationer och vilka kablar berörs? Voltimums expertgrupp inom Kraft- och installationskablar består av: Mats Klarén Produktchef Elnätskablar på Nexans Aron Andersson Produktchef för installationskablar på Nexans Karl-Johan Mannerback Produktchef Kraft-, Styr- och Telekablar på Prysmian Group Joakim Holm är produktchef Installations- och 1KV kabel på NKT Cables

KNX Sweden visar nya programvaran ETS Inside och bjuder på lunch

Jan Hammarsköld, Rikard Nilsson, Ordförande KNX Sweden, KNX Sweden Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: KNX

ETS Inside är den nya och förenklade programvaran för läsplattor och smartphones som på ett helt nytt sätt öppnar upp fastighetsautomation för alla inom elbranschen. Bygg upp husets rum, markera produkter och välj bland fördefinierade funktioner som din kund vill ha i sitt hus, allt detta med bara ditt finger. Smart, enkelt och säkert! Njut av lunchbaguette och dryck under seminariet och erhåll även en rabattkupong för denna nya programvara (värde 1000kr). Talare: Jan Hammarsköld och Rikard Nilsson från KNX Sweden Begränsat antal platser – obligatorisk anmälan via www.elfack.com/knx

Nytt i Elinstallationsreglerna –Uppdatera dig med nyheterna i nya utgåva 3 av El......

Ingvar Eriksson, Specialist Elinstallationsteknik, SEK Svensk Elstandard, Joakim Grafström, Specialist Elinstallationsteknik, SEK Svensk Elstandard Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: SEK Svensk Elstandard

Ta del av nyheterna i nya utgåvan av Elinstallationsreglerna, uppdateringar som bland annat berör: ·Skyddsutjämning till huvudjordningsskenan förenklas. ·Uppdatering av avsnittet om ellinstallationer för solceller. ·Ett nytt avsnitt om laddning av elfordon.  ·Regler för medicinska utrymmen införs i standarden. ·Begreppet nödkraft försvinner, reglerna omfattar mer än bara kraftmatning. ·Rekommendationer om användning av ljusbågsdetektorer (AFDD) Joakim Grafström, specialist elinstallationsteknik, SEK svensk Elstandard och Ingvar Eriksson, specialist elinstallationsteknik, SEK svensk Elstandard

Elinstallatörens nya roll – skyldigheter och ansvar

Mats Jonsson, Elsäkerhetsingenjör, Eltrygg Miljö AB Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Eltrygg

Elinstallatör är i dag en central person när det gäller skyldigheter och ansvar för elinstallationsarbete. Men hur ser elinstallatörens roll ut när den nya elsäkerhetslagen träder ikraft 1 juli? Vilka förväntningar finns på en elinstallatör för regelefterlevnad och hur ser ansvaret ut för en montör som har auktorisation som elinstallatör?   Meverkande Mats Jonsson,  Eltrygg Miljö AB

Den digitaliserade elektrikern

Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: ELRÄTT

Omvärlden förändras i allt snabbare takt. Bransch efter bransch digitaliseras och förändras i grunden. Står vi på tur? Modern teknik och nya affärsmodeller skapar nya möjligheter. Med Elrätt Idébanken möter du kundernas behov och dina nya utmaningar på ett enkelt sätt. Elrätt idébanken - Elektrikerns bästa verktyg – alltid tillgängligt i din ficka!

Säker El – Installatörsföretagens webbverktyg för egenkontrollprogram

Fredrik Sjödin, Installatörsföretagen, Fredrik Sjödin, Installatörsföretagen, Reijo Mustonen, Installatörsföretagen Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Installatörsföretagen

Bekanta dig med Installatörsföretagens nya webbverktyg som hjälper dig att ta fram ditt företags egenkontrollprogram. Vårt nya verktyg är snabbt, enkelt och utan kostnad för dig som är medlem hos EIO eller VVS Företagen. Föredragshållare från Installatörsföretagen · Fredrik Sjödin · Reijo Mustonen

Lansering av Trygga Eljobb

Johan Orbe, Account Director, Kantar SIFO, Martin Timell, Mats Jonsson, Elsäkerhetsingenjör, Eltrygg Miljö AB, Per Håkan Waern, Vice Ordförande, Elektrikerförbundet, Peter Lindberg, Inspektör Och Projektledare, Elsäkerhetsverket, Ulf Svahn, Stf Chef, Electroteam Bolagen AB Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Svenska Elektrikerförbundet

– en tjänst för konsumenter att handla trygga el-installationer. Seminariet leds av Martin Timell Medverkande Per Håkan Waern, Vice Ordförande, Elektrikerförbundet Mats Jonsson, Elsäkerhetsingenjör, Eltrygg Miljö AB Johan Orbe, Account Director, Kantar SIFO Peter Lindberg, inspektör Elsäkerhetsverket Ulf Svahn,Stf chefElectroteam Bolagen AB

Kan man förlora en miljon i pension?

Håkan Svärdman Välfärdsanalytiker Folksam, Välfärdsanalytiker, Folksam Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Svenska Elektrikerförbundet.

Kan man förlora en miljon i pension? Ett seminarium om betydelsen för pensionen av kollektivavtal och medlemskap i Elektrikerförbundet Medverkande: Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam

Page 1
fredag

KNX Sweden bjuder på KNX Installatörshandbok och frukost

Jan Hammarsköld, Rikard Nilsson, Ordförande KNX Sweden, KNX Sweden Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: KNX

Ökad efterfrågan på fastighetsautomation från såväl kunder som lagar och regelverk ställer allt högre krav. Hur hanterar man detta och hur bygger man upp sitt projekt på bästa sätt. Vår handbok ger dig förslag och rekommendationer samt tydliga exempel på hur du når ett slutresultat som du stolt kan lämna över till din kund. Hämta ut ditt eget exemplar av KNX Installatörshandboken (värde 500kr), njut av frukostfralla och dryck under seminariet och var garanterat först inne på mässan när grindarna öppnar för övriga. Talare: Jan Hammarsköld och Rikard Nilsson från KNX Sweden Begränsat antal platser – obligatorisk anmälan via www.elfack.com/knx

Nya elsäkerhetslagen stärker elteknikbranschen

Fredrik Sjödin, Installatörsföretagen, Fredrik Sjödin, Installatörsföretagen, Mats Fredriksson, Installatörsföretagen, Örjan Borgström, Installatörsföretagen, Reijo Mustonen, Installatörsföretagen Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Installatörsföretagen

Installatörsföretagen har 3 500 medlemmar i flera olika branscher som arbetar med trygga elinstallationer av hög kvalitet. Den nya elsäkerhetslagen gör det enklare för konsumenten att ställa krav på branschen och att välja seriösa företag som åtagit sig att följa de nya reglerna. Installationsföretagen satsar på medlemsstöd för att det ska vara enkelt och självklart att arbeta lagligt när de nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017. Att vara medlem hos Installatörsföretagen förenklar min vardag som elteknikföretag. Föredragshållare från Installatörsföretagen · Örjan Borgström · Reijo Mustonen · Fredrik Sjödin · Mats Fredriksson

Elbesiktningar förebygger elbränder & nya regelverk för brandlarm

Frank Johansson, Ordförande Tekniska Utskottet, Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Brandskyddsföreningen

Elbesiktningar förebygger elbränder Nytt uppdaterat regelverk brandlarm (SBF 110) och helt nytt regelverk för utrymningslarm med talat meddelande (SBF 502) Frank Johansson, ordförande Tekniska utskottet, Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd

Försäljning av elektriska produkter - hur ser informationskraven ut?

Katarina Olofsson, Inspektör Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket har fått ett särskilt regeringsuppdrag 2017 som innebär att myndigheten ska utreda om det bör införas krav på särskild information riktad till kunder i samband med försäljning av installationsmateriel för el. Elsäkerhetsverket kommer att berätta om en färsk undersökning gällande hur konsumenter tänker när de köper installationsmateriel och vad de sedan gör med det? Medverkande: Katarina Olofsson, inspektör

Voltimums expertgrupp – CPR, nya brandklasser på kabel

Aron Andersson, Produktchef För Installationskablar, Nexans, Joakim Holm, Produktchef Installations-Och 1KV Kabel, NKT Cables, Karl-Johan Mannerback, Produktchef Kraft-Styr-Och Telekablar, Prysmian Group, Mats Klarén, Produktchef Elnätskablar, Nexans Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: Voltimum

Nya brandklasser på kablar införs nu. · Boverkets krav, vad innebär det för installatörer, konsulter och fastighetsägare? · Vilka installationer och vilka kablar berörs? Voltimums expertgrupp inom Kraft- och installationskablar består av: Mats Klarén Produktchef Elnätskablar på Nexans Aron Andersson Produktchef för installationskablar på Nexans Karl-Johan Mannerback Produktchef Kraft-, Styr- och Telekablar på Prysmian Group Joakim Holm är produktchef Installations- och 1KV kabel på NKT Cables

KNX Sweden visar nya programvaran ETS Inside och bjuder på lunch

Jan Hammarsköld, Rikard Nilsson, Ordförande KNX Sweden, KNX Sweden Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: KNX

KNX Sweden visar nya programvaran ETS Inside och bjuder på lunch ETS Inside är den nya och förenklade programvaran för läsplattor och smartphones som på ett helt nytt sätt öppnar upp fastighetsautomation för alla inom elbranschen. Bygg upp husets rum, markera produkter och välj bland fördefinierade funktioner som din kund vill ha i sitt hus, allt detta med bara ditt finger. Smart, enkelt och säkert! Njut av lunchbaguette och dryck under seminariet och erhåll även en rabattkupong för denna nya programvara (värde 1000kr). Talare: Jan Hammarsköld och Rikard Nilsson från KNX Sweden Begränsat antal platser – obligatorisk anmälan via www.elfack.com/knx

Nytt i Elinstallationsreglerna –Uppdatera dig med nyheterna i nya utgåva 3 av El......

Ingvar Eriksson, Specialist Elinstallationsteknik, SEK Svensk Elstandard, Joakim Grafström, Specialist Elinstallationsteknik, SEK Svensk Elstandard Programtyp: Forum för El Plats: Forum för El scenen Arrangör: SEK Svensk Elstandard

Ta del av nyheterna i nya utgåvan av Elinstallationsreglerna, uppdateringar som bland annat berör: ·Skyddsutjämning till huvudjordningsskenan förenklas. ·Uppdatering av avsnittet om ellinstallationer för solceller. ·Ett nytt avsnitt om laddning av elfordon.  ·Regler för medicinska utrymmen införs i standarden. ·Begreppet nödkraft försvinner, reglerna omfattar mer än bara kraftmatning. ·Rekommendationer om användning av ljusbågsdetektorer (AFDD) Joakim Grafström, specialist elinstallationsteknik, SEK svensk Elstandard och Ingvar Eriksson, specialist elinstallationsteknik, SEK svensk Elstandard