Program 2017

Programmet presenteras i sin helhet här nedanför, men du kan också välja att se programmet för respektive forum genom att klicka på bilderna nedan.

eSmart

Fokusområdet för framtidens el- och energiaktörer.

Program

Fokusområdet för framtidens el- och energiaktörer.

Program
  • Alla dagar
  • tisdag 09 maj
  • onsdag 10 maj
  • torsdag 11 maj
  • fredag 12 maj
  • Filtrera på Programtyp

  • Filtrera på Scen

Aktivt filter
Skriv ut
Page 1
tisdag

Metoder för att kontrollera driftsäkerhet vid integration av förnybara energikäl......

Sami Haapamäki, Senior Smart Grid Consultant, Landis + Gyr Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Automation i distributionsnätet

Martin Johansson, Vattenfall Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Anslutning av lågspänningsnät till molnet genom Internet of Things

Anders Bergström, Product Manager Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Dynamiskt elnät – och till lägre kostnad

Lars Hjort, HM Power Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Intelligent analys av data från nätstationer och AMI-system

Carsten Nielsen, Head Of Product Management Smart Grid Solutions, GE Grid Solutions, Felipe Vasconcelos, Head Of Sales Electricity Systems, Kamstrup Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Digitalisering och konsekvenserna för elnätsföretagen

Trond Lein, Director Sales, Siemens Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Nya lösningar förändrar arbetet i kontrollrummet. Från reaktivt till proaktivt....

Tomas Karlsson, Försäljningschef, Siemens Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Strategier för att klara IT-säkerheten i digitaliserade system.

Stefan E Johansson, Manager After Sales, ABB Sverige Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Replace SF6 gas with environmentally friendly gas already today

Bertrand Portal, GIS Marketing Manager, GE Grid Solutions, Robert Luescher, Lead System Manager GIS Technologies, GE Grid Solutions Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Effekttariff – ger kunden rätt incitament till elanvändning

Jonas Persson, VD, Karlstads el- och stadsnät Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

En värld av lösningar med temat effektbalansering

Reine Lönn, Försäljningschef, GARO AB Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Kunder som flexibilitetsleverantörer, en möjliggörare för energiomställningen...

Rickard Venetjoki, Product Manager,Business Management, E.ON Elnät Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen
Page 1
onsdag

Vad har vi lärt oss av Sveriges första solföljande solkraftpark

Christian Tapper, VD, Kraftpojkarna Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Hur digitalisering av elnätet kan bidra till en säkrare elförsörjning - självläk......

Firas Slyman, EON, Fredrik Kvarnefalk, Siemens, Lovisa Jönsson, Siemens, Mikael Bohjort, EON Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Nytta, möjligheter och utmaningar med framtidens digitala kontrollanläggningar

Lars Frisk, Product Manager, ABB Sverige Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Ett nytt sätt att underhålla dina stationer

Christer Johansson, Anbudsingenjör, Vattenfall, Hans Rocklöv, Underhållsingenjör, Vattenfall Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Nätinformation: Från papperskartor till realtidskartor

Jonas Jacobsson, Digpro Solutions AB Typ av programpunkt: Forum för Ljus Plats: Forum för Kraft scenen

Högre andel förnybar energi och förbättrad elkvalitet med avancerad mätteknik: e......

Michiel Van Asseldonk, Senior Project Manager, Metrum Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Moderna diagnostikmetoder som hjälp till ett bättre underhåll av motorer och gen......

Niklas Keisu, ABB Sverige, Yngve Andersson, ABB Sverige Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen Arrangör: ABB

Framtidssäkra dina DC-drivsystem med nya DCS880

Lars Lithner, ABB Sverige Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen Arrangör: ABB

Nätstationsautomation, möjligheter och utmaningar

Marcus Biström, Director,Product Management And Development, Netcontrol Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Improve delivery quality statistics (SAIDI/CML) using the remote control with mo......

Alison Page, Senior Product Manager ADMS, GE Grid Solutions, Gordon Paton, Manager Application Enginering ADMS, GE Grid Solutions Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

ECO-effektiva högspännings-brytare – erfarenheter av installation av CO2 brytare...

Stefan Bergström, Försäljningsingenjör, ABB Sverige, Sven Pålsgård, Elkraftingenjör, Tranås Energi Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Från energi till effekt - svensk teknik som förändrar förutsättningarna för sole......

Björn Jernström, VD, Ferroamp Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Ett modernt mätsystem som verktyg för att skapa nya tjänster för slutkunden

Jarno Virtanen, Driftchef, Nivos Energia Oy Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Hur förändras energibolagets roll i en värld av prosumenter?

Mattias Fredriksson, Affärsutvecklingschef, EON Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen
Page 1
torsdag

Är flexibla kunder en del av det framtida energisystemet?

Erica Lidström, R&D Engineer, Vattenfall Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Ökad leveranssäkerhet med hjälp av incidentanalys

Fredrik Akke, VD, dLaboratory Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

När entreprenaderna flyttar in i fabrik – prefabricerade fördelningsstationer...

Andreas Thern, Försäljningschef, Holtab Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Jobba proaktivt, se till att veta hur din transformator mår

Lena Melzer, Condition Assesser Of Oil Filled Power Products, ABB Sverige Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Från Mätning till Nätnytta - Erfarenheter från implementeringen av smarta elmäta......

Rolf Pedersen, Business Development Manager, Aidon Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Nästa generations mätsystem: när, vad, hur?

Gunnar Hedbris, Business Developement Director, Landis + Gyr Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Moderna diagnostikmetoder som hjälp till ett bättre underhåll av motorer och gen......

Niklas Keisu, ABB Sverige, Yngve Andersson, ABB Sverige Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen Arrangör: ABB

Framtidssäkra dina DC-drivsystem med nya DCS880

Lars Lithner, ABB Sverige Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen Arrangör: ABB

Nya lösningar förändrar arbetet i kontrollrummet Från reaktivt till proaktivt...

Håkan P Johansson, Senior Specialist, ABB Sverige Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Centraliserad kontrollutrustning framtidssäker plattform för digitalisering av e......

Bengt Almgren, Manager Regional Network, Ellevio Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Improve delivery quality with digital self-learning solutions

Jean-Louis Coullon, Assett Performance Management, GE Grid Solutions Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Komfort för kund – effekt för nät

Håkan Österlund, Utvecklingsingenjör, Upplands Energi Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Hur förändras energibolagets roll i en värld av prosumenter?

Caroline Hildahl, Jämtkraft Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Så bygger vi framtidens kundhantering vid avbrott

Henric Larsson, Affärsstrateg, Vattenfall Eldistribution Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen
Page 1
fredag

Enable increased connection of solar / wind power with adaptive network manageme......

Alison Page, Senior Product Manager ADMS, GE Grid Solutions Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Stora vinster med smarta nätstationer

Peter Ackebjer, Head Of Strategy Business Development, Holtab Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Ökad investeringsnytta genom nya kompakta och standardiserade stationer med digi......

Gunnar Hall, Product Group Manager, ABB Sverige Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Miljövänlig SF6-fri vakuum-brytare för högre spänningar

Amor Elkamel, Marketing Manager, Siemens AB, Elisabeth Österlund, Försäljningsingenjör Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Ökad kundnytta med proaktiv felavhjälpning genom digitalisering av elnätet

Pontus Jonasson, Nätingenjör, Kraftringen Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Självläkande nät med proaktiv feldetektering

Henrik Jonasson, Projektledare, Techinova Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen