Program

Programmet presenteras i sin helhet här nedanför, men du kan också välja att se programmet för respektive forum genom att klicka på bilderna nedan.

eSmart

Fokusområdet för framtidens el- och energiaktörer.

Program

Fokusområdet för framtidens el- och energiaktörer.

Program
 • Alla dagar
 • tisdag 09 maj
 • onsdag 10 maj
 • torsdag 11 maj
 • fredag 12 maj
 • Filtrera på Programtyp

  FavoriteStar

  Mina favoriter


  Visa endast favoriter
 • Filtrera på Scen

Aktivt filter
Page 1
tisdag

Metoder för att kontrollera driftsäkerhet vid integration av förnybara energikäl......

Sami Haapamäki, Senior Smart Grid Consultant, Landis + Gyr Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Praktiska resultat av Landis + Gyrs forskningsprojekt med fokus på effekter av variabel sol- och vindelproduktion inom distributionsnät Utmaningar och verktyg för att upprätthålla nätets stabilitet: batterilager och hantering av aktiva mikronät Sami Haapamäki, Senior Smart Grid Consultant, Landis + Gyr

Automation i distributionsnätet

Martin Johansson, Vattenfall Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Genom att öka graden av automation i distributionsnätet kan vi minimera konsekvenserna av ett strömavbrott och i bästa fall undvika att det inträffar. • LVM – Övervakning av lågspänningsnätet. • FLIR – Automationsmöjligheter i mellanspänningsnätet. • UpGrid – Utökad automation och intelligens i det befintliga distributionsnätet. Medverkande: Martin Johansson, Affärsanalytiker, Vattenfall Eldistribution

Anslutning av lågspänningsnät till molnet genom Internet of Things

Anders Bergström, Product Manager Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Genom att ansluta sin lågspänningsanläggning till molnet så har man tillgång till status och information om sin anläggning, var som helst och när som helst. Medverkande: Anders Bergström, Product Manager, ABB

Dynamiskt elnät – och till lägre kostnad

Lars Hjort, HM Power Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Vi går från 1970-talets statiska elnät till ett dynamiskt elnät som klarar samhällets ändrade krav. Högre tillgänglighet, lokal elproduktion, elbilar och  efterfrågestyrning är några exempel. Ryggmärgen säger att det här ökar kostnaderna avsevärt. Vi visar med några exempel att det i många fall kan bli tvärtom.

Intelligent analys av data från nätstationer och AMI-system

Carsten Nielsen, Head Of Product Management Smart Grid Solutions, GE Grid Solutions, Felipe Vasconcelos, Head Of Sales Electricity Systems, Kamstrup Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

• Ökad insikt av konsekvenserna i nätet vid decentraliserad produktion och vid anslutning av enheter med hög förbrukning • Att förstå ditt nät och för att kunna undgå ojämn belastning och överbelastning – lastprofiler på nätstationer, radialer och faser + identifiering av fasinkopplingar och anslutningar • Hur kan tekniska och icke-tekniska förluster avslöjas och lokaliseras? • Från reaktiv till proaktiv kundservice med vetskap om spänningskvalitet • Så kommer du från data till ett verkligt affärsvärde. En lösning för att övervaka hela lågspänningsnätet Medverkande:Carsten Nielsen, Head Of Product Management Smart Grid Solutions, GE Grid Solutions

Digitalisering och konsekvenserna för elnätsföretagen

Trond Lein, Director Sales, Siemens Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Det framtida energisystemet kommer att påverkar DSO:s (elnätbolagen) och ge långtgående konsekvenser för tekniken och verksamheten. Huvudutmaningarna är digitaliseringen och nya affärsmodeller, där data kommer att bli värdedrivande. Presentationen kommer att belysa drivkrafter, utmaningar, tekniska möjligheter samt hur DSO:s kan förbereda sig för det framväxande nya energisystemet. alare: Trond Lein, Director Sales, Siemens

Nya lösningar förändrar arbetet i kontrollrummet. Från reaktivt till proaktivt....

Tomas Karlsson, Försäljningschef, Siemens Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

I takt med det alltmer digitaliserade nätet och det ökade informationsflödet till kontrollrummet ökar även möjligheterna till att aktivt drifta elnätet, samtidigt som det ställs nya krav på stödsystemen för att effektivt hantera informationen och gå från en reaktiv till en proaktiv drift. Talare: Tomas Karlsson, Försäljningschef, Siemens

Strategier för att klara IT-säkerheten i digitaliserade system.

Stefan E Johansson, Manager After Sales, ABB Sverige Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Vad innebär cyber security och var är en cyber attack? Hur skyddar vi oss från detta? Att analysera kundens system för  förebyggande åtgärder blir en viktig faktor. Talare: Stefan E Johansson, Manager After Sales, ABB

Replace SF6 gas with environmentally friendly gas already today

Bertrand Portal, GIS Marketing Manager, GE Grid Solutions, Robert Luescher, Lead System Manager GIS Technologies, GE Grid Solutions Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

The focus on emissions of hazardous gases in switchgear equpment is increasing. With new technology, SF6 gas can be replaced by more environmentally friendly alternatives which has the effect of conventional switchgear technology can be replaced with SF6 free GIS technology. Exemple of implemented projects with the world's first SF6-free solution. Speaker: Bertrand Portal, GIS Marketing Manager, GE Grid Solutions

Effekttariff – ger kunden rätt incitament till elanvändning

Jonas Persson, VD, Karlstads el- och stadsnät Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Vad händer när man inför effekttariffer? Hur reagerar kunderna? Får man mindre och mer osäkra intäkter? Alla pratar om att införa effekttariffer. Bland annat nämner Energimarknadsinspektionen denna utveckling som positiv när det gäller att styra användning och ge incitament till kunden att anpassa sin användning på ett sätt som ger samhällsnytta. Hör från någon som redan gjort resan om lärdomar och aha-upplevelser. Talare: Jonas Persson, VD Karlstads el- och stadsnät

En värld av lösningar med temat effektbalansering

Reine Lönn, Försäljningschef, GARO AB Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Lastbalansering i uppkopplade nät och fristående grupper av laddstationer. Talare: Reine Lönn, Försäljningschef, GARO AB

Kunder som flexibilitetsleverantörer, en möjliggörare för energiomställningen...

Rickard Venetjoki, Product Manager,Business Management, E.ON Elnät Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

• Förändringen av elsystemet med en allt större andel förnyelsebar elproduktion innebär utmaningar. • Samtidigt innebär det också nya möjligheter. På E.ON ser vi kunderna som en resurs i energiomställningen och arbetar på olika vis med att belöna dem för deras flexibilitet. • Alla i elsystemet; från vindkraftsparken på regionnätet till hushållskunden i mikronätet är med på resan mot ett förnybart Sverige! Talare: Rickard Venetjoki,Product Manager, Business Management, E.ON Elnät

Page 1
onsdag

Vad har vi lärt oss av Sveriges första solföljande solkraftpark

Christian Tapper, VD, Kraftpojkarna Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Erfarenheter dragna från undersökningar och tester tillsammans med Mälardalens högskola och Mälarenergi Talare: Christian Tapper, VD, Kraftpojkarna

Hur digitalisering av elnätet kan bidra till en säkrare elförsörjning - självläk......

Firas Slyman, EON, Fredrik Kvarnefalk, Siemens, Lovisa Jönsson, Siemens, Mikael Bohjort, EON Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

I Stockholms skärgård har vi under 2016 hjälpt en kund att skapa ett självsektionerande nät som snabbt kan lokalisera och isolera fel, för att skapa så få avbrott som möjligt hos kunderna som bor där. Lösningen som vi arbetar på tillsammans med kunden innebär ett första steg mot ett helt digitaliserat nät. Arbetet har utförts genom enkla felindikatorer, snabba autoreclosers och smarta nätstationer. Talare:Lovisa Jönsson, Fredrik Kvarnefalk, Siemens Mikael Bohjort, Firas Slyman E.ON

Nytta, möjligheter och utmaningar med framtidens digitala kontrollanläggningar

Lars Frisk, Product Manager, ABB Sverige Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Genom att digitalisera våra kontrollanläggningar kan vi bygga kraftanläggningar som är kostnadseffektivare att konstruera, bygga, ta i drift, driva och underhålla.  Digitaliserade anläggningar ger bättre förutsättningar för ett tillståndsbaserat underhåll samt bidrar till ökad personsäkerhet. Vilka typer av utrustningar finns tillgängliga nu och vilka är utmaningarna och hur hanterar vi dem?   Talare: Lars Frisk, Product Manager, ABB

Ett nytt sätt att underhålla dina stationer

Christer Johansson, Anbudsingenjör, Vattenfall, Hans Rocklöv, Underhållsingenjör, Vattenfall Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

• En effektiv underhållsmetod för rengöring av elektrisk utrustning upp till 40 kV med arbetsmetoden AMS • Skonsam mot miljön. • Skonsam mot utrustning. • Kostnadseffektiv Talare: Hans Rocklöv, Underhållsingenjör, Christer Johansson, Anbudsingenjör, Vattenfall Services Nordic

Nätinformation: Från papperskartor till realtidskartor

Jonas Jacobsson, Digpro Solutions AB Programtyp: Forum för Ljus Plats: Forum för Kraft scenen

Nätinformationssystem har under flera decennier stegvis effektiviserat elnätsdistribution. Inledningsvis var målet att  effektivisera kartproduktion genom att eliminera papperskartor. Idag har nätinformationssystemen blivit ett centralt verktyg som styr många vitala processer såsom besiktning, projektering, drift & avbrott och myndighetsrapportering. Nätinformationssystemen är nu på väg att bli ett centralt realtidssystem med kopplingar mot fjärrkontroll, mätare och kundportaler. Hur kommer framtidens nätinformationssystem se ut? Talare Jonas Jacobsson, VD Digpro Solutions AB

Högre andel förnybar energi och förbättrad elkvalitet med avancerad mätteknik: e......

Michiel Van Asseldonk, Senior Project Manager, Metrum Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Ett EU-projekt för mönsterigenkänning studerar den stora potentialen inom elkvalitetsmätningar i elnät. Mönsterigenkänning är en gren av maskininlärning som fokuserar på igenkänning av mönster och regelbundenheter i data. Projektet kommer att tillämpa mönsterigenkänning för elkvalitet och annan elnätsdata som mätningar från smarta elmätare för att utveckla verktyg för nätoperatörer och energibolag för att optimera kraftsystemet och möjliggöra en högre andel förnybar energi. Talare: Michiel van Asseldonk, Senior Project Manager, Metrum

Moderna diagnostikmetoder som hjälp till ett bättre underhåll av motorer och gen......

Niklas Keisu, ABB Sverige, Yngve Andersson, ABB Sverige Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen Arrangör: ABB

Ta tillfället att lyssna på ABB:s experter från Motor- och generatorservice berätta om hur digitalisering av industrin möjliggör för ännu bättre verktyg och lösningar för att samla in data och analysera nyckelparametrar för att optimera underhåll och prestanda.

Framtidssäkra dina DC-drivsystem med nya DCS880

Lars Lithner, ABB Sverige Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen Arrangör: ABB

Låga ägandekostnader och hög driftsäkerhet gör likströmsdrivsystem till ett intressant alternativ till dagens moderna frekvensomriktare. Nu lanseras DCS880, en helt ny strömriktarserie med inbyggd säkerhet som standard och avancerade anslutningsmöjligheter.

Nätstationsautomation, möjligheter och utmaningar

Marcus Biström, Director,Product Management And Development, Netcontrol Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

• Vad finns det för möjligheter och vad går det att uppnå med nätstationsautomation? • Hur kan data som samlas in stödja den dagliga verksamheten? • Vad gäller det att tänka på när t.ex. var tredje ny nätstation förses med automation? • En beskrivning av dagens möjligheter, med exempel från olika nätbolag. Talare: Marcus Biström, Director Product Management and Development, Netcontrol

Improve delivery quality statistics (SAIDI/CML) using the remote control with mo......

Alison Page, Senior Product Manager ADMS, GE Grid Solutions, Gordon Paton, Manager Application Enginering ADMS, GE Grid Solutions Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Examples of introduction of Mobility in Advanced Distribution Management Systems where traditional SCADA / ADMS system is combined with the GIS system and other IT systems to increase the interactivity between the control room and field crews in order to improve delivery quality and increase efficiency. Examples from the UK Speaker: Alison Page, Senior Product Manager ADMS, GE Grid Solutions

ECO-effektiva högspännings-brytare – erfarenheter av installation av CO2 brytare...

Stefan Bergström, Försäljningsingenjör, ABB Sverige, Sven Pålsgård, Elkraftingenjör, Tranås Energi Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

CO2  högspänningsbrytare hjälper kunder uppfylla deras miljöpolicy. Tranås Energi delar med sig av sina erfarenheter av installationer i Stoeryds stationen i Tranås. Och hur ser vår samlade erfarenheter ut kring installationer av CO2 brytare i Sverige? Talare: Stefan Bergström, Försäljningsingenjör, ABB, Sven Pålsgård, Elkraftingenjör, Tranås Energi

Från energi till effekt - svensk teknik som förändrar förutsättningarna för sole......

Björn Jernström, VD, Ferroamp Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Effekt får en allt större betydelse för både kunder och elnät, kunder ställer krav på laddplatser, fastighetsägare installerar solceller, elnätet behöver ta hand om intermittent vindkraft. Sammantaget gör detta att en allt större del av elkostnaderna kommer att baseras på effektbehovet och tillgången på el snarare än det faktiska elpriset. Flera nya tekniker finns för att hantera detta såsom energilager, fasbalansering och efterfrågestyrning. Björn Jernström från Ferroamp kommer att berätta om konkreta projekt och exempel som visar hur detta gör nytta i både fastigheter och elnät idag. Talare: Björn Jernström, VD, Ferroamp

Ett modernt mätsystem som verktyg för att skapa nya tjänster för slutkunden

Jarno Virtanen, Driftchef, Nivos Energia Oy Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Nära realtidsövervakning av lågspänningsnätet med bl.a. DMS-integration av event/larm, elkvalitet, optimerad drift och felavhjälpning, kundtjänst/information till slutkund mm Talare: Jarno Virtanen, driftchef på Nivos Energia Oy (Finland)

Hur förändras energibolagets roll i en värld av prosumenter?

Mattias Fredriksson, Affärsutvecklingschef, EON Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Från kilowattimmeleverantör till möjliggörare. Vilka hot och möjligheter står små och stora energiföretag inför? Hur kan energiföretaget hjälpa kunder till lägre kostnader och koldioxidavtryck? Vilka affärsmodeller kan användas i smarta fjärrvärmenät och elnät och hur kan energibolaget skapa flexibilitet och efterfrågestyrning? Talare: Mattias Fredriksson, Affärsutvecklingschef, E.ON

Page 1
torsdag

Är flexibla kunder en del av det framtida energisystemet?

Erica Lidström, R&D Engineer, Vattenfall Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Genom att anpassa elkonsumtionen efter aktuell produktion kan distributionsbehovet i elnätet minska. Därmed kan mängden distribuerad generering utökas. Syftet med studien har varit att påvisa flexibilitet hos hushålls- och industrikunder och hur konsumtionen kan anpassas efter den rådande produktionen från vindkraft på Gotland. Till skillnad från många andra studier, där målet har varit att jämna ut elkonsumtionen över dygnet, innebär denna metod att elkonsumtionen ska maximeras under perioder med hög generering från vindkraft. Talare: Erica Lidström, R&D Engineer, Vattenfall

Ökad leveranssäkerhet med hjälp av incidentanalys

Fredrik Akke, VD, dLaboratory Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Seminariet beskriver hur det med hjälp av automatisk incidentanalys går att göra tillståndsbaserat underhåll och åtgärda begynnande fel innan det blir avbrott. Detta leder till ökad leveranssäkerhet och lägre kostnader för drift och underhåll. Den automatiska analysen görs i molnet, alla resultat och mätningar sparas i en databas och presenteras via ett webgränssnitt tillgängligt på valfri plattform. Även den centrala datorplattform som installeras i fördelningsstationerna och som även används för en ny generation reläskydd beskrivs. Talare: Fredrik Akke, VD, dLaboratory

När entreprenaderna flyttar in i fabrik – prefabricerade fördelningsstationer...

Andreas Thern, Försäljningschef, Holtab Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Med industriellt byggande av fördelningsstationer, det vill säga komplett prefabricering i fabrik, har vi en konceptlösning för framtiden med en rad överlägsna fördelar. Genom industriellt byggande säkras kvalitet och kostnadseffektivitet, liksom att det leder till stora tids- och miljöbesparingar Talare: Andreas Thern, Försäljningschef, Holtab

Jobba proaktivt, se till att veta hur din transformator mår

Lena Melzer, Condition Assesser Of Oil Filled Power Products, ABB Sverige Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Hur bra fungerar en gammal transformator? Vi visar på möjligheter att få kontroll över dagskonditionen och vägar att påverka för framtida pålitlig drift. Talare: Lena Melzer, Condition Assesser of Oil Filled Power Products, ABB

Från Mätning till Nätnytta - Erfarenheter från implementeringen av smarta elmäta......

Rolf Pedersen, Business Development Manager, Aidon Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Kort bakgrund till den Norska elnätsmarknaden, vägen/processen fram till regulativt beslut, kravbild, likheter och olikheter med den Svenska kravbilden och kommande EI-krav mm. Nätbolagens fokusområden utöver de regulativa kraven: ”nätnytta” Framtidsvision Summering, vad blev resultatet/utfall Talare: Rolf Pedersen, Business Development Manager, Aidon

Nästa generations mätsystem: när, vad, hur?

Gunnar Hedbris, Business Developement Director, Landis + Gyr Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

The key strategic questions regarding the planning and implementation of the next generation advanced metering. Talare: Gunnar Hedbris, Business Development Director, Landis + Gyr

Moderna diagnostikmetoder som hjälp till ett bättre underhåll av motorer och gen......

Niklas Keisu, ABB Sverige, Yngve Andersson, ABB Sverige Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen Arrangör: ABB

Ta tillfället att lyssna på ABB:s experter från Motor- och generatorservice berätta om hur digitalisering av industrin möjliggör för ännu bättre verktyg och lösningar för att samla in data och analysera nyckelparametrar för att optimera underhåll och prestanda.

Framtidssäkra dina DC-drivsystem med nya DCS880

Lars Lithner, ABB Sverige Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen Arrangör: ABB

Låga ägandekostnader och hög driftsäkerhet gör likströmsdrivsystem till ett intressant alternativ till dagens moderna frekvensomriktare. Nu lanseras DCS880, en helt ny strömriktarserie med inbyggd säkerhet som standard och avancerade anslutningsmöjligheter.

Nya lösningar förändrar arbetet i kontrollrummet Från reaktivt till proaktivt...

Håkan P Johansson, Senior Specialist, ABB Sverige Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Tänk om du som operatör kunde få information om vad som är på väg att hända i systemet flera timmar innan det faktiskt händer. Det skulle betyda att du i god tid kan förbereda nätet för det nya driftförhållandet och undvika driftstörningar. Göra omkopplingar, säkra stabiliteten och minimerar stressen på komponenterna och dig själv. ABB testar nya lösningar för just detta. Talare: Håkan P Johansson, Senior Specialist, ABB Enterprise Software, ABB

Centraliserad kontrollutrustning framtidssäker plattform för digitalisering av e......

Bengt Almgren, Manager Regional Network, Ellevio Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Högsta leveranssäkerhet i hela nätet med centraliserad kontrollutrustning Talare: Bengt Almgren, Manager Regional Network Ellevio

Improve delivery quality with digital self-learning solutions

Jean-Louis Coullon, Assett Performance Management, GE Grid Solutions Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

In order to improve the operation of the electricity we need to go from the scheduled and corrective maintenance to preventive and condition-based maintenance. Today's cloud-based self-learning solutions make this possible in an efficient way and at at the establish asset performance management to pro-long the life of asets. Examples of completed implementations. Speaker: Jean-Louis Coullon, Asset Performance Management, GE Grid Solutions

Komfort för kund – effekt för nät

Håkan Österlund, Utvecklingsingenjör, Upplands Energi Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Talare: Håkan Österlund, Utvecklingsingenjör, Upplands Energi

Hur förändras energibolagets roll i en värld av prosumenter?

Caroline Hildahl, Jämtkraft Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Elleverantörens roll kommer att förändras när kunden i högre grad producerar sin egen el och den service som prosumenten förväntar sig kommer att se annorlunda ut när det tidigare självklara förhållandet kund-leverantör bryts upp. Hur svarar ett traditionellt energibolag på de utmaningar som omställningen innebär? Och vad händer när en alternativ marknad för microproducerad energi växer fram vid sidan av de traditionella marknadsplatserna? Talare: Caroline Hildahl, Product Manager, Jämtkraft

Så bygger vi framtidens kundhantering vid avbrott

Henric Larsson, Affärsstrateg, Vattenfall Eldistribution Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

I en nära framtid kommer kunder behöva fler och nya sätt att bland annat ta till sig information om avbrott och nya sätt att anmäla avbrott. Kundernas fortsatta krav på mer och specifik information om just sitt eget avbrott kommer bara öka. Genom att försöka kombinera både befintlig och ny teknik hoppas Vattenfall Eldistribution kunna underlätta för kunderna och bidra till en ökad digitalisering och kundnöjdhet. Talare: Henric Larsson, Affärsstrateg, Vattenfall Eldistribution

Page 1
fredag

Enable increased connection of solar / wind power with adaptive network manageme......

Alison Page, Senior Product Manager ADMS, GE Grid Solutions Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

With increased connection of more renewable energy in combination with electric vehicle charging increases the need for self-healing network with adaptive digital solutions for grid control optimizatio to ensure delivery quality and minimize new investments. Migration from automation to adaptivity. Next-generation management principles. Examples of implementations in Europe Speaker: Alison Page, Senior Product Manager ADMS, GE Grid Solutions

Stora vinster med smarta nätstationer

Peter Ackebjer, Head Of Strategy Business Development, Holtab Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

• Vilka möjligheter finns för att redan idag säkerställa att nätstationen senare kan anpassas för morgondagens behov. • Automation i nätstationen, flexibelt för framtiden. Det ska vara enkelt att uppgradera. Talare: Peter Ackebjer, Head of Strategy & Business Development, Holtab

Ökad investeringsnytta genom nya kompakta och standardiserade stationer med digi......

Gunnar Hall, Product Group Manager, ABB Sverige Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Talare: Gunnar Hall, Product Group Manager, ABB

Miljövänlig SF6-fri vakuum-brytare för högre spänningar

Amor Elkamel, Marketing Manager, Siemens AB, Elisabeth Österlund, Försäljningsingenjör Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Miljontals vakuumbrytare används i mellanspänningsställverk runtom i världen och fram tills nu har deras användningsområde slagit i taket vid högspänningsnivåer på över 72,5 kV. Efter forskning och utveckling på området kan Siemens nu presentera luftisolerade brytare och gasisolerade ställverk (GIS) med vakuumteknik och så kallad clean-air technology upp till en nominell spänning på 145 kV. Släcknings- och isoleringsmediet i den här typen av brytare är vakuum för själva brytaren och teknisk bearbetad och renad luft, s.k. clean air bestående av 80 procent kväve och 20 procent syre, för resterande komponenter. Den här vakuumbrytaren är alltså fri från miljöfarliga växthusgaser och gaser som innehåller koldioxid och flour. Förutom de miljömässiga fördelarna ger den nya tekniken flera fördelar för operatören, så som enklare hantering under transport, installation och drift samt vid underhåll och återvinning. Talare: Amor Elkamel, Marketing Manager, Siemens

Ökad kundnytta med proaktiv felavhjälpning genom digitalisering av elnätet

Pontus Jonasson, Nätingenjör, Kraftringen Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Vid digitaliseringen av elnäten ges möjlighet till ökad kundnytta i form av proaktiv felavhjälpning. Genom att i realtid och händelsestyrt utföra automatanalys av avvikelser i elnätet skapas möjligheter att upptäcka fel innan de blir så utbredda att kunder påverkas. Framgångsfaktor för att förhindra att fel i elnätet genererar störningar med kundpåverkan är att analysera vilken typ av komponent som är felaktig samt lokalisera inom vilken del av elnätet den felaktiga komponenten är installerad. Talare: Pontus Jonasson, Nätingenjör Kraftringen

Självläkande nät med proaktiv feldetektering

Henrik Jonasson, Projektledare, Techinova Programtyp: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Med hjälp av autoreclosers (linjebrytare med reläskydd) möjliggörs byggnation av självläkande nät utan kommunikation. Utrustningen kan automatiskt koppla bort felande sektioner och sektionera om näten för att minimera antalet berörda kunder. Autorecloser kommunicerar med kundens SCADA, så att driftoperatören är uppdaterad med aktuella kopplingslägen och felorsak, dock sker all automation helt utan kommunikation. Utrustningen mäter nätkvalitet och övervakar gränsvärden för proaktitv felsökning. Talare: Henrik Johansson, Projektledare, Techinova