Händer på mässan

Scenprogram 2023

Presenteras inom kort.

Programrådet kvalitetssäkrar innehållet

Utvecklingen går oerhört fort just nu, inom varje teknikområde. För att klara anpassningen till ett klimatsmart samhälle, med allt högre digitaliseringsgrad, måste kompetensen öka. Elfack syftar till att mobilisera omställningen och förmedla ny kunskap inom branschens olika delar. Ett råd bestående av tongivande aktörer kvalitetssäkrar scenprogrammet.

Studentdag på ELFACK

Tillsammans med flertalet partners erbjuds nu en heldag om kompetensförsörjning. Syftet är att ge studerande och yrkesverksamma en god introduktion till branschen samt visa olika yrkesroller och möjligheter.

Den 12:e maj 2023 erbjuds ett flertal aktiviteter på ELFACK såsom introduktionsföreläsningar, Teknikvandringar, tävlingar och särskilda arrangemang i syfte att locka fler kvinnor till branschen. Dessutom finns ett öppet scenprogram med djupdykningar inom mässans tio produktområden.

Power Electrification Summit 9 maj

Power Electrification Summit är en årlig strategikonferens för tankeledande aktörer kring framtidens cirkulära energisamhälle. Här möts beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger för att få, dela och samla kunskap och insikterKonferensen fokuserar på konkreta exempel, inspiration, samverkan, disruptiva krafter och smart och hållbar teknik.