Matchmaking

Ignite Sweden är en nationell satsning för att klustra och knyta samman innovativa aktörer. Inför Switch kontaktar Ignite större företag och behovsägare i tre olika branscher. Målet är att skapa matchmaking av hög klass med 5-10 företag i varje bransch.

Blir SWITCH Sveriges största matchmaking-event?

Hur går det till?

När etablerade företag och offentliga organisationer möter innovativa startups kan de stora behoven omvandlas till ännu större utvecklingsmöjligheter. Att företag, men också offentlig sektor, interagerar med startups är en starkt växande trend i Sverige och globalt.

Ignite Sweden syftar till att katalysera fler samarbeten mellan etablerade företag och Sveriges mest innovativa startups. Samarbetet kan till exempel handla om lösa ett befintligt problem på ett nytt sätt, eller utveckla nya produkter och tjänster tillsammans.

Första steget är att anmäla ditt intresse. Vi kontaktar sedan dig för en telefonintervju för att kartlägga era mest viktiga utmaningar som en innovativ startup kan bidra med lösning till. Dessa områden ligger sedan till grund för vilka startups vi bjuder in att träffa er. Om ni hittar något intressant område att samarbeta med en startup kring erbjuder vi även hjälp att komma igång.

Steg 1 – Anmäl er till matchmaking
Steg 2 – Intervju kring era behov
Steg 3 – Vi tar fram en lista med de mest relevanta startup-bolagen för er
Steg 4 – Vi gör ett slutligt urval gemensamt
Steg 5 – Vi schemalägger 20 minuters möten med de startups ni vill träffa.

 

Anmälan till matchmaking

Är du intressrad av att delta i matchmaking? Skriv till Niklas Sikström på Ignite.

niklas@ignitesweden.org