Program 2017

Programmet presenteras i sin helhet här nedanför, men du kan också välja att se programmet för respektive forum genom att klicka på bilderna nedan.

eSmart

Fokusområdet för framtidens el- och energiaktörer.

Program
  • Alla dagar
  • tisdag 09 maj
  • onsdag 10 maj
  • torsdag 11 maj
  • fredag 12 maj
  • Filtrera på Programtyp

  • Filtrera på Scen

Aktivt filter
tisdag

Metoder för att kontrollera driftsäkerhet vid integration av förnybara energikäl......

Sami Haapamäki - Senior Smart Grid Consultant Landis + Gyr Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Automation i distributionsnätet

Martin Johansson - Vattenfall Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Anslutning av lågspänningsnät till molnet genom Internet of Things

Anders Bergström - Product Manager Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Dynamiskt elnät – och till lägre kostnad

Lars Hjort - HM Power Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Intelligent analys av data från nätstationer och AMI-system

Carsten Nielsen - Head Of Product Management Smart Grid Solutions GE Grid Solutions, Felipe Vasconcelos - Head Of Sales Electricity Systems Kamstrup Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Digitalisering och konsekvenserna för elnätsföretagen

Trond Lein - Director Sales Siemens Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Nya lösningar förändrar arbetet i kontrollrummet. Från reaktivt till proaktivt....

Tomas Karlsson - Försäljningschef Siemens Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Strategier för att klara IT-säkerheten i digitaliserade system.

Stefan E Johansson - Manager After Sales ABB Sverige Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Replace SF6 gas with environmentally friendly gas already today

Bertrand Portal - GIS Marketing Manager GE Grid Solutions, Robert Luescher - Lead System Manager GIS Technologies GE Grid Solutions Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Effekttariff – ger kunden rätt incitament till elanvändning

Jonas Persson - VD Karlstads el- och stadsnät Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

En värld av lösningar med temat effektbalansering

Reine Lönn - Försäljningschef GARO AB Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Kunder som flexibilitetsleverantörer, en möjliggörare för energiomställningen...

Rickard Venetjoki - Product Manager,Business Management E.ON Elnät Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen
onsdag

Vad har vi lärt oss av Sveriges första solföljande solkraftpark

Christian Tapper - VD Kraftpojkarna Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Hur digitalisering av elnätet kan bidra till en säkrare elförsörjning - självläk......

Firas Slyman - EON, Fredrik Kvarnefalk - Siemens, Lovisa Jönsson - Siemens, Mikael Bohjort - EON Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Nytta, möjligheter och utmaningar med framtidens digitala kontrollanläggningar

Lars Frisk - Product Manager ABB Sverige Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Ett nytt sätt att underhålla dina stationer

Christer Johansson - Anbudsingenjör Vattenfall, Hans Rocklöv - Underhållsingenjör Vattenfall Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Nätinformation: Från papperskartor till realtidskartor

Jonas Jacobsson - Digpro Solutions AB Typ av programpunkt: Forum för Ljus Plats: Forum för Kraft scenen

Högre andel förnybar energi och förbättrad elkvalitet med avancerad mätteknik: e......

Michiel Van Asseldonk - Senior Project Manager Metrum Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Moderna diagnostikmetoder som hjälp till ett bättre underhåll av motorer och gen......

Niklas Keisu - ABB Sverige, Yngve Andersson - ABB Sverige Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen Arrangör: ABB

Framtidssäkra dina DC-drivsystem med nya DCS880

Lars Lithner - ABB Sverige Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen Arrangör: ABB

Nätstationsautomation, möjligheter och utmaningar

Marcus Biström - Director,Product Management And Development Netcontrol Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Improve delivery quality statistics (SAIDI/CML) using the remote control with mo......

Alison Page - Senior Product Manager ADMS GE Grid Solutions, Gordon Paton - Manager Application Enginering ADMS GE Grid Solutions Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

ECO-effektiva högspännings-brytare – erfarenheter av installation av CO2 brytare...

Stefan Bergström - Försäljningsingenjör ABB Sverige, Sven Pålsgård - Elkraftingenjör Tranås Energi Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Från energi till effekt - svensk teknik som förändrar förutsättningarna för sole......

Björn Jernström - VD Ferroamp Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Ett modernt mätsystem som verktyg för att skapa nya tjänster för slutkunden

Jarno Virtanen - Driftchef Nivos Energia Oy Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Hur förändras energibolagets roll i en värld av prosumenter?

Mattias Fredriksson - Affärsutvecklingschef EON Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen
torsdag

Är flexibla kunder en del av det framtida energisystemet?

Erica Lidström - R&D Engineer Vattenfall Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Ökad leveranssäkerhet med hjälp av incidentanalys

Fredrik Akke - VD dLaboratory Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

När entreprenaderna flyttar in i fabrik – prefabricerade fördelningsstationer...

Andreas Thern - Försäljningschef Holtab Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Jobba proaktivt, se till att veta hur din transformator mår

Lena Melzer - Condition Assesser Of Oil Filled Power Products ABB Sverige Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Från Mätning till Nätnytta - Erfarenheter från implementeringen av smarta elmäta......

Rolf Pedersen - Business Development Manager Aidon Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Nästa generations mätsystem: när, vad, hur?

Gunnar Hedbris - Business Developement Director Landis + Gyr Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Moderna diagnostikmetoder som hjälp till ett bättre underhåll av motorer och gen......

Niklas Keisu - ABB Sverige, Yngve Andersson - ABB Sverige Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen Arrangör: ABB

Framtidssäkra dina DC-drivsystem med nya DCS880

Lars Lithner - ABB Sverige Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen Arrangör: ABB

Nya lösningar förändrar arbetet i kontrollrummet Från reaktivt till proaktivt...

Håkan P Johansson - Senior Specialist ABB Sverige Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Centraliserad kontrollutrustning framtidssäker plattform för digitalisering av e......

Bengt Almgren - Manager Regional Network Ellevio Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Improve delivery quality with digital self-learning solutions

Jean-Louis Coullon - Assett Performance Management GE Grid Solutions Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Komfort för kund – effekt för nät

Håkan Österlund - Utvecklingsingenjör Upplands Energi Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Hur förändras energibolagets roll i en värld av prosumenter?

Caroline Hildahl - Jämtkraft Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Så bygger vi framtidens kundhantering vid avbrott

Henric Larsson - Affärsstrateg Vattenfall Eldistribution Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen
fredag

Enable increased connection of solar / wind power with adaptive network manageme......

Alison Page - Senior Product Manager ADMS GE Grid Solutions Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Stora vinster med smarta nätstationer

Peter Ackebjer - Head Of Strategy Business Development Holtab Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Ökad investeringsnytta genom nya kompakta och standardiserade stationer med digi......

Gunnar Hall - Product Group Manager ABB Sverige Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Miljövänlig SF6-fri vakuum-brytare för högre spänningar

Amor Elkamel - Marketing Manager Siemens AB, Elisabeth Österlund - Försäljningsingenjör Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Ökad kundnytta med proaktiv felavhjälpning genom digitalisering av elnätet

Pontus Jonasson - Nätingenjör Kraftringen Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen

Självläkande nät med proaktiv feldetektering

Henrik Jonasson - Projektledare Techinova Typ av programpunkt: Forum för Kraft Plats: Forum för Kraft scenen