Kraftsamling elektrifiering – Vårgårda exempel

  • tisdag / 09 maj / 2023
  • 12:30-12:55

Vårgårda inkluderar ett antal aktörer som är proaktiva i omställningen till ett hållbart samhälle. Kraftsamling med elektrifiering, digitalisering och mer förnybar energi ger möjligheter och på ELFACK delar vi med oss av erfarenheter och utmaningar med hjälp av innovativ samverkan.

Seminariearrangör: Innovatum Science Park

Föreläsare
Linn Marinder Verksamhetsledare Center of Innovation Vårgårda
Magnus Kuschel Innovationsledare Innovatum Science Park
Niklas Rosenö Facility & Security Manager Sweden Veoneer
Lokal
Level 2 Hall F Switch
Spår
Switch