Energiföretagens nätverk för digital utveckling

Nätverket för digitaliserad utveckling är ett nytt nätverk inom Energiföretagen Sverige. Det ska bidra till kunskapsspridning och kunskapshöjande aktiviteter kring hur den snabba digitaliseringen och elektrifieringen påverkar förutsättningarna för den fortsatta utvecklingen av vårt energisystem.

energiföretagen

Nätverket ska utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte och dialog kring energisystemets funktion baserat på förväntningar, behov och intresse hos de aktörer som arbetar med och/eller är beroende av energisystemet och dess fortsatta utveckling.

Nätverkets aktiviteter och event planeras av en strategigrupp med företrädare för Öresundskraft, Vattenfall, Fortum, Ellevio, Tekniska verken, Borlänge energi, Västerbergslagen energi, Skellefteå kraft, Energiforsk och Energiföretagen. Nätverket är dock ämnat att vara transektoriellt, där tanken är att välkomna såväl energiföretag som teknikutvecklare, forskningsinstitut och kundrepresentanter att ingå.

Se programmet för Energiföretagens konferens