Team - Elsystemet i omställning

För dig som inte hade möjlighet att delta "live" finns det fortfarande möjlighet att ta del av konferensen fram till den 12 juli 2021!

Anmäl dig här »

Tillbaka till programöversikt »

13:55 – 14:05
Elsystemet i omställning – Möjligheter, trender, teknik, ekonomi, kunskap, lagrum, utmaningar.
Truls Borgström, samordnaren för Regeringens Elektrifieringsstrategi

14:05-14:15
Kunskapsseminarium: Elektrifieringen och vad som driver kraven på det framtida elsystemet
Markus Wråke, VD, Energiforsk

14:15-14:25
Case: Data från elnätet möjliggör en effektiv energiomställning
Erling Gustafsson, AddSecure

14:25-14:35
Elkundernas bidrag att avlasta städernas behov av effekt
Björn Berg, Ngenic

14:35-14:45
Case: Effektutmaningen i elnäten
Linda-Maria Wadman, Hitachi ABB Power Grids

14:45-15:05
Q&A-diskussion under ledning av värd

  • Vilka är de stora lösningsområdena?
  • Vilka hinder finns och hur kan de undanröjas?
  • Hos vilka och hur byggs nödvändig kompetens för att öka takten?
  • Vilka konkurrensfördelar når föregångarna?

 

15:05-15:20
Möjlighet att besöka utställningen

Tillbaka till programöversikt »

OBS! Programmet uppdateras löpande. Med reservation för ändringar.