Tema - Fastigheter och städer i omställning

För dig som inte hade möjlighet att delta "live" finns det fortfarande möjlighet att ta del av konferensen fram till den 12 juli 2021!

Anmäl dig här »

Tillbaka till programöversikt »

09:25-09:35
Möjligheter, trender, teknik, ekonomi, kunskap, lagrum, utmaningar.
Mats Bergh, Johanneberg Science Park

09:35-09:45
Case: Tamarinden – Hur fastigheter och städer kan generera, lagra och dela energi.
Jonas Tannerstad, ÖBO/Örebro Kommun

09:45-09:55
Case: Hur fastigheter blir värdeskapande energiresurser för elmarknadens utmaningar.
Mats Karlström, Ferroamp

09.55-10:05
Uppkopplade fastigheter som pratar med varandra. När blir visionen verklighet?
Nicolas Waern, Digitala Fastigheter

10:05-10:15
Case: Öppna kommunikationsprotokoll och datalagring i molnet skapar nya förutsättningar för effektiv hantering av överordnade system inom fastighet, industri och energi.
Ola Jonsson, Midroc

10:15-10:35
Q&A-diskussion under ledning av moderator.

  • Vilka är de stora lösningsområdena?
  • Vilka hinder finns och hur kan de undanröjas?
  • Hos vilka och hur byggs nödvändig kompetens för att öka takten?
  • Vilka konkurrensfördelar når föregångarna?

 

10:35-10:50
Möjlighet att besöka utställningen och mingla.

Tillbaka till programöversikt »

OBS! Programmet uppdateras löpande. Med reservation för ändringar.