Tema - Transportsektorn i omställning

För dig som inte hade möjlighet att delta "live" finns det fortfarande möjlighet att ta del av konferensen fram till den 12 juli 2021!

Anmäl dig här »

Tillbaka till programöversikt »

12:45-12:55
Transportsektorn i omställning – Möjligheter, trender, teknik, ekonomi, kunskap, lagrum, utmaningar.
Inledning av Elektrifieringskommissionen, Jenny Larsson, Ledamot (VD för Hitatchi ABB Power Grids) 

12:55-13:05
Kunskapsseminarium: Omställningen av fordonsflottan – väg, flyg och sjöfart
Anna Wolf, Power Circle

13:05-13:15
Case: Laddinfrastruktur för en fullskalig utrullning av elbilar
Magnus Hellström, GARO

13:15-13:25
Case: ElectriCity – Samarbete kring framtidens elektrifierade transporter i Göteborg
Gunnar Ohlin, Lindholmen Science Park 

13:25-13:35
Storskalig elektrifiering av transporter och hur det blir möjligt.
Elin Svanström, Electrification Hub

13:35-13:55
Q&A-diskussion under ledning av värd

  • Vilka är de stora lösningsområdena?
  • Vilka hinder finns och hur kan de undanröjas?
  • Hos vilka och hur byggs nödvändig kompetens för att öka takten?
  • Vilka konkurrensfördelar når föregångarna?

Tillbaka till programöversikt »

OBS! Programmet uppdateras löpande. Med reservation för ändringar.