Energiföretagen: ”Det här blir perfekt!”

Energiföretagen gör en storsatsning på Switch, den nya framtidsarenan under Elfack. Under en tvådagars nätverksträff vill branschen höja kunskapen kring digitalisering och skapa gränsöverskridande samarbeten.
– Vi möter ett jättestort intresse för det här initiativet, säger Anders Fredriksson på Energiföretagen Sverige.

energiföretagen

Nätverket för digitaliserad utveckling (EDU) kallas initiativet. Den första träffen, dit intressenter från alla branscher välkomnas, äger rum i anslutning till Switch 8–9 maj. Energiföretagen har skapat ett fullspäckat konferensprogram med ett 15-tal punkter. Alla besökare på Elfack och Switch har tillträde till nätverksträffen, som förläggs till en med växter avskärmad del av H-hallen.
– Från mässan kan man alltså se in i konferensdelen, vilket vi hoppas ska locka många att delta, säger Anders Fredriksson. Det är gott om pauser inlagda i programmet, så att deltagarna även ska få tid att gå runt på mässan och knyta nya intressanta kontakter.

Nätverket grundades i höstas och hade sin första sammankomst, riktad till medlemmarna i Energiföretagen, i november i Helsingborg.
– Vi ville se om vi lagt ribban på rätt nivå, förklarar Anders. Det blev bättre än vi kunnat hoppas på: det kom ett 80-tal branschrepresentanter från hela landet, vi fick en väldigt positiv respons. Det stod det klart att det finns ett uppdämt behov att samverka i de här frågorna.

Tanken med nätverket är att växa och bli transektoriellt. Förutom energiföretag välkomnar man bland annat teknikutvecklare, forskningsinstitut och kundrepresentanter.
– Vi ser nätverket som ett forum för erfarenhetsutbyte och dialog kring energisystemets funktion och fortsatta utveckling, säger Anders. Framförallt hoppas vi att det kan bidra till kunskapsspridning om hur den snabba digitaliseringen och elektrifieringen påverkar förutsättningarna för den fortsatta utvecklingen av vårt energisystem. Man vill spegla de förväntningar, behov och intressen som finns hos de aktörer som arbetar med eller är beroende av energisystemet. Mot den bakgrunden känns det helt rätt att vi lägger vår första stora träff på en framtidsorienterad arena som Switch, där vi också kan möta en rad innovativa entreprenörer och startups. För oss är det en perfekt miljö!

Bakom nätverket står en strategigrupp med företrädare för Öresundskraft, Vattenfall, Fortum, Ellevio, Tekniska verken, Borlänge energi, Västerbergslagen energi, Skellefteå kraft, Energiforsk och Energiföretagen.

Läs mer om Switch och hur du anmäler dig