Framtidens mobilitet växlar upp på Switch Arena

Drive Sweden är en ny partner som debuterar på Switch Arena under årets Elfack. Switch är mötesplatsen som sätter interaktionen i fokus och som vill vara en katalysator för att implementera strategier och visioner kring energiteknik och digital affärsutveckling. Det passar Drive Sweden utmärkt.

Sofie Vennersten är ny programchef för Drive Sweden. Hon kommer närmast från programmet Closer där hon har arbetat i sju år. Värd för båda dessa programverksamheter är Lindholmen Science Park och förutom detta
har de även transporter som gemensam nämnare.

– Drive Sweden är ett av 17 strategiska innovationsprogram som finansieras av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Vårt uppdrag är att skapa och demonstrera framtidens hållbara mobilitetslösningar baserat på
uppkoppling, delning och automatisering.

Och Drive Sweden har verkligen fått upp farten. I dagsläget består partnerskapet av drygt hundra partners och Sofie Vennersten ser fram emot deltagandet på Switch:

– Förutom att nätverka under de båda dagarna som arenan är öppen på mässan ska vi hålla ett eget seminarium på eftermiddagen den 8 maj. Det kommer att handla om hållbar mobilitet i det uppkopplade transportsystemet.

Det är ju ingen hemlighet att digitaliseringen kopplad till det här området går i rasande fart för tillfället och Sofie Vennersten ser en del utmaningar för framtiden:

– Om vi ska kunna utnyttja potentialen i den snabba teknikutvecklingen behöver vi samverka på bred front. Den övergripande samhällsplaneringen går av naturliga skäl inte i samma hastighet och vi behöver testa olika lösningar tillsammans för att få förståelse för varandras olika tidshorisonter. Det är därför som den interaktiva mötesplatsen Switch passar oss så bra.

Sofie Vennersten hoppas kunna vidga dialogen och bjuda på nya infallsvinklar under de två dagarna på Svenska Mässan:

– Med hjälp av några av våra partners vill vi ge en bild av vad som redan pågår kring nya transportlösningar. Kunskap är en god början för att skapa acceptans kring förändringar.

För programchef Vennersten är väl medveten om att det kan finnas olika slags rädslor och frågor inför den framtida utvecklingen och att aktörerna inom Drive Sweden också har en pedagogisk uppgift:

– Vi behöver ta dessa frågor på allvar och möta samhällets invånare i deras vardag. Det är därför som Drive Sweden arbetar med konkreta tester och demonstrationer. På så sätt kan vi visa att det här inte handlar om science fiction, utan om en utveckling som sker just nu – i verkligheten.

Den 8-9 maj kommer Drive Sweden med chauffören Sofie Vennersten att parkera i verkligheten på Switch Arena.

Sofie Vennersten, programchef Drive Sweden

Läs mer om Switch