Elektrifiering och digitalisering – lösningar för cirkulära samhället på SWITCH

Välkommen till hela el- och energibranschens framtidsarena! SWITCH är en framåtblickande mötesplats inriktad på omställning och förändring driven av teknikskiften och digitala tjänster, där nya och mogna företag kan mötas kring behoven i ett framtida hållbart samhälle.

– Transformationen till hållbar energi samtidigt som vi skapar nya tjänsteerbjudanden är själva utgångspunkten för SWITCH. Sverige behöver kraftsamla i utvecklingen för att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle, menar Annika Persson, Business Development Manager på Svenska Mässan.

SWITCH är en möjlighet för el- och energibranschen att accelerera sin affärsutveckling. Här kan affärsutvecklare hos teknikleverantörer och energibolag fylla på med ny kunskap, nätverka med kollegor inom olika branscher och hitta värdefulla kontakter för framtiden.

SWITCH – en del av ELFACK

SWITCH är katalysatorn för att implementera strategier och visioner inom el- och energibranschen. Mötesplatsen arrangeras i digitalt format 5 maj, som en upptakt inför ELFACK 2022. Fokus ligger på nya och konkurrenskraftiga lösningar för att få ett genomslag i samhället. I grunden handlar det om att få till en systemtransformation, det vill säga förändringar i hela samhällsområden, sektorer och näringsgrenar.

I färdplanerna för ett klimatneutralt Sverige är elektrifiering och digitalisering avgörande möjliggörare i den omställning som pågår. Tiden att agera är nu!

I programmet presenterar nyckelaktörer sina lösningar inom el, belysning och kraft samt diskuterar vad som krävs för att accelerera omställningen inom fastigheter och städer, transporter och industri. Några frågeställningar som behandlas är:

  • Vilka är lösningarna framåt för de olika samhällssektorerna?
  • Hur kan vi öka omställningstakten och ta bort hinder för utveckling?
  • Hur bygger vi upp kunskap och kompetens för att åstadkomma de systemförändringar som kan accelerera omställningen
  • Vad krävs för att omställningen ska vara en konkurrensfördel och bli ett svenskt styrkeområde?

 

SWITCH arena arrangeras av Svenska Mässan den 5 maj 2021. Anmälan öppnar i februari.

Läs mer här »