Så vill Midroc ställa om: smarta fastigheter i fokus på SWITCH

Ola Jonsson, Midroc

Smarta, energieffektiva och driftsäkra fastigheter har en nyckelroll i den omställning som krävs för att uppnå klimatmålen.
Lösningen finns. Den är molnbaserad och bygger på öppna protokoll.
– Fördelarna är enorma, säger Ola Jonsson, affärsutvecklare på Midroc som visar upp spännande case på SWITCH 5 maj.

Midroc har gått in som programpartner på ELFACKs framtidsfönster SWITCH, som i år genomförs som ett digitalt event.
– Vi ser en stor potential och har höga förväntningar, både på konferensen och den sammanhängande digitala mötesplatsen, säger Ola Jonsson.
– Där kan alla intresserade gå in och titta på vårt erbjudande. Under dagen har vi en expertpanel redo för att svara på specifika frågor kring alla våra affärssegment. Man kan också i förväg boka tid för digitala möten.

På SWITCH vänder sig Midroc i första hand till alla som äger eller har ansvar för drift och underhåll av kommersiella fastigheter, bostäder och industrier.
I sitt seminarium under temapasset ”Fastigheter och städer i omställning” fokuserar Midrocpå verktyget Zaphire, ett överordnat gränssnitt som öppnar helt nya möjligheter att automatiskt styra och reglera alla typer av fastigheter.

– Med hjälp av öppna protokoll kan vi knyta samman system för olika funktioner och på så sätt effektivisera hela driften i fastigheten, förklarar Ola.
Molnlösningen samordnar och visualiserar alla slags funktioner: t ex värme, kyla, ventilation, luftkonditionering, vatten och avlopp, elnät, larm, hissar, rulltrappor, inpasserings- och säkerhetssystem.

Zaphire ger förutsättningar att spara energi på många sätt. Till exempel kan ventilationen i en lokal detaljjusteras, beroende hur många som vistas där.
– Ta ett konferensrum. Ibland är det tomt, ibland är man två personer där, ibland tolv. En givare i lokalen läser av och styr ventilationen för att alltid hålla optimal luftkvalitet. Vi kan även samverka med fastighetens säkerhetssystem så att lokalerna automatiskt ställer sig i energisparläge så snart inbrottslarmet slagit till och ingen befinner sig i huset, berättar Ola.

Att integrera system för laddning av elfordon, solceller eller kundernas administrativa system för hyror eller fakturering av förbrukning eller tjänster är andra värdefulla möjligheter att effektivisera. Alla data lagras i molnet. Ola betonar fördelarna:
– Tack vare molnlösningen slipper man bygga upp lokala fastighetssystem och får samtidigt en extremt hög IT-säkerhet. Systemet blir också väldigt lättillgängligt, du kommer åt alla data via din mobiltelefon, platta eller dator.
Varje användare i systemet får sin egen ”instrumentpanel”, som ger tillgång till just de anläggningar eller data som är relevanta för honom eller henne.
Trots att tekniken är ny har Midroc redan infört den på flera platser. I första hand i Norge, där Lilleströms kommun är en föregångare. Där planeras Zaphire-lösningen i samtliga kommunala fastigheter. Redan idag används Zaphire som överordnat system för bl a sjukhus, demensboenden och kontor, totalt över 100 fastigheter.

– Vi har fått en mycket bättre översikt på alla fastigheter, vilket har förenklat vardagen för de driftsansvariga, säger Christian Lundheim på PowerTech Engineering i Norge, som lett implementeringen i Lilleström.
– De kan nu följa flöden på ett helt nytt sätt, även på detaljnivå. På så sätt bidrar lösningen till kommunens mål att effektivisera energiförbrukningen och sänka energikostnaderna.

En stor fördel med Zaphire är att gränsnittet kan anpassas till befintliga system med öppna, standardiserade protokoll som då kan börja ”snacka med varandra”,
– Det begränsar investeringskostnaden och underlättar för alla typer av smarta funktioner, understryker Ola Jonsson.

Välkommen till el- och energibranschens framtidsarena! SWITCH är en framåtblickande mötesplats inriktad på omställning och förändring driven av teknikskiften och digitala tjänster, där nya och mogna företag kan mötas kring behoven i ett framtida hållbart samhälle. SWITCH är katalysatorn för att implementera strategier och visioner inom el- och energibranschen. Mötesplatsen arrangeras i digitalt format 5 maj, som en upptakt inför ELFACK 2022.
Mer information och anmälan hittar du här »