Det här vill installatörerna få ut av nya mellanårseventet ELFACK:TA

Besökarnas önskan är glasklar: ge oss mer information, mer kunskap! Det framgår tydligt när vi frågade elinstallatörerna själva vad de hoppas på inför premiären av ELFACK:TA på Svenska Mässan i maj 2022. Svaren vittnar om de växande och specifika behoven av ny kompetens, kopplat till den stora energiomställningen.

Jonas Kristiansson, EL-Finess Elinstallationer

Hur ser du på kunskapsbehoven, vilka frågor är mest angelägna att lyfta?
Utvecklingen går oerhört fort just nu, i varje teknikdel. Det är angeläget för oss att få större förståelse och kunskap om hur alla flöden hänger ihop: till exempel uppbyggnaden av system för laddstolpar, solceller, styrning av belysning, RFID och gemensamhetsmätning. Det släpps oerhört många prylar på marknaden. Varför ska just den prylen finnas och vad gör den egentligen? Vi behöver veta mer, från första till sista skruv.

Vilka är de största utmaningarna i branschen kopplat till din verksamhet?
Kompetensförsörjningen är oerhört central. Ska vi kunna ställa om till ett klimatsmart samhälle, med allt högre digitaliseringsgrad, måste kompetensen öka inom installationsbranschens alla segment: el, säkerhet, passage, larm, tele, data. Men vi behöver också en bättre dialog med beställarna, särskilt på inköpssidan – det vill säga kunderna till oss installatörer. Deras kunskaper om teknikutvecklingen måste öka. Jag förstår att det inte är lätt att hänga med, men det leder ofta till onödiga felbeställningar vid entreprenadupphandlingar. Det driver kostnader och drabbar slutkunden. Alla skulle tjäna på en utökad dialog tidigt i processen. Det är alltid bättre att göra rätt från början.

Om du får önska fritt: vad vill du helst ta del av på mässgolvet och i seminarieprogrammet?
Vad jag helst skulle vilja se på mässgolvet är livemontage. Alltså uppkopplade prylar, apparater och produkter, satta i sitt sammanhang. Som talar om var, hur och varför. Ur utbildningssynpunkt är det väldigt givande att kunna se funktionen, att faktiskt se vilken nytta prylen gör. Det betyder också att vi som installatörer får en röd tråd i hur vi ska hantera vårt sälj: ”Jaså, du vill ha en funktion med förbättrad kommunikation. Då behöver du den här prylen”. I seminarieprogrammet tycker jag det är viktigt att ta upp verkliga, aktuella exempel, med folk som har både kunskap och erfarenhet av det som lyfts fram. Som vet vad de talar om, kort sagt.

Martin Fernheden, Elektro-Centralen

Hur ser du på kunskapsbehoven, vilka frågor är mest angelägna att lyfta?
Två saker. Jag och mina kollegor inom entreprenad vill veta mer om smarta hem-lösningar. Där har skett en snabb teknikutveckling som vi skulle vilja få ökad insyn i. Jag tänker också på ergonomi och belastningsfrågor. Vilka hjälpmedel finns för att vi ska hålla? Som elektriker jobbar vi väldigt ofta ovan axelhöjd, det blir många vridrörelser och tryck mot handleden. Många av oss går sönder i förtid. Kanske kan en expert på området ge tips och råd?

Vilka är de största utmaningarna i branschen kopplat till din verksamhet?
Den största utmaningen skulle jag säga är de pressade byggtiderna. Och allt vad det innebär i form av stress och risker i arbetsmiljön. Gränserna flyttas hela tiden för hur långt in i en byggprocess beställaren kan komma med ändringar. Och oavsett ändringar ska sluttiden ändå hållas. Resultatet blir alltså mer arbete på kortare tid. I installationsbranschen råder stenhård konkurrens för att få uppdragen idag. Vi ser alltmer utländsk arbetskraft, som ibland kommer in med otillräcklig kunskap och jobbar för lägre löner. Om utländska bolag, som betalar låga löner och inte bryr sig om säkerhet eller arbetsmiljö, blir huvudentreprenörer blir det också en kvalitetsfråga. Arbetet riskerar bli sämre utfört. Vågar beställarna ta den risken? Det skulle jag vilja höra mer om på ELFACK:TA. Jag skulle välkomna synpunkter från installationsföretagen, men också från övriga näringslivet, facket och politiken.

Om du får önska fritt: vad vill du helst ta del av på mässgolvet och i seminarieprogrammet?
Smarta hem-lösningar! Exempel på hur man på ett enkelt sätt kan få ihop styrningen av belysning, uttag, ljud, lås, larm och allt annat som finns idag. Och tips på innovativa produkter och lösningar för att göra arbetet lättare och smidigare. Dessutom skulle jag vilja höra mer om hur verktygstillverkarna tänker kring ergonomiaspekten och risken för arbetsskador när man utvecklar nya produkter.

Marcus Arfwidsson, Arfwidssons Elektriska

Hur ser du på kunskapsbehoven, vilka frågor är mest angelägna att lyfta?
Jag har ett aktuellt exempel, kopplat till energiomställningen: nyligen jobbade vi med en solcellsanläggning som slog tillbaka, det vill säga den tog inte laddning eftersom solcellerna var täckta av snö. Batteripaketet laddade från systemet ändå och det var inte lätt att lokalisera var problemet låg. Det är ett belysande exempel på att vi behöver fördjupa vår kunskap om förnybara energikällor och olika laddlösningar. Jag ser det som mycket angeläget.

Vilka är de största utmaningarna i branschen kopplat till din verksamhet?
Bristen på personal är en enorm utmaning. Det finns nästan inte utbildad personal att få tag på. Kunskapsnivån på nyutbildade lärlingar som kommer direkt från gymnasiet är helt enkelt för låg. Ta en elementär grej som en centralbyggnation i en villa. De har knappt tittat på det i skolan och har ingen aning om vad det är. Grundläggande kunskaper, sådant vi som utbildades för 20–30 år sedan fick med oss, saknas idag. Effekten blir att vi arbetsgivare får ta ett ökat ansvar under lärlingsåret, vilket kräver tid och resurser. För att komma åt problemet önskar jag att vår bransch kunde få en bättre inblick i utbildningen. Få igång en dialog kring läroplanerna och vad vi i branschen behöver. Idag motsvarar innehållet i utbildningen tyvärr inte efterfrågan.

Om du får önska fritt: vad vill du helst ta del av på mässgolvet och i seminarieprogrammet?
Framförallt skulle jag vilja se ett fokus på omställningen till förnyelsebar energi. Vi ser hur fler och fler går över till solceller, batterilagring och elbilar. Frågan är hur vi ska lösa kompetensbehovet i installatörsledet. Själv är jag bra insatt, men det är för att jag har ett privat intresse i frågan. Dessutom är det ju så att konsumentsidan blir mer och mer insatt. Folk läser på, är uppdaterade i allt nytt som kommer, vilket ställer högre krav på oss som installatörer. Så på ELFACK:TA skulle jag välkomna mer riktad information till installatörerna, i första hand kring laddlösningar och grön teknik.


Nya mellanårsaktiviteten ELFACK:TA arrangeras för första gången 3–4 maj 2022. Den vänder sig till samma besökargrupper som ordinarie ELFACK, inte minst till elinstallatörer, elektriker och el- och teknikkonsulter. Läs mer om ELFACK:TA här »