Ladda ner seminariepresentationer

Här hittar du presentationer från talare inom EL, KRAFT och LJUS som valt att dela med sig. OBS! Saknar du någon presentation? Hitta seminariet i scenprogrammet och kontakta talaren/företaget.

Här hittar du presentationer från talare inom EL, KRAFT och LJUS som valt att dela med sig. OBS! Saknar du någon presentation? Hitta seminariet i scenprogrammet och kontakta talaren/företaget.

Forum för LJUS

Nedan hittar du presentationer från scenen för LJUS.

Forum för KRAFT

Nedan hittar du presentationer från scenen för KRAFT.

Alternative gases – Learn more about the SF6 free solution with air insulation and vacuum breaking
Framtidens energisystem i fastigheter
Förnyelse av elnätet och nätreglering med hjälp av ABB’s optimerade underhåll
Snabba brytare för morgondagens elsystem
Swedish Neutral erbjuder elnätsbolag och industrier världsledande svensk skyddsteknik
Säkrad kraftförsörjning ett måste för dagens känsliga samhälle
Vad är självläkande nät?
Digitaliserad eldistribution
Digitalisering av nätinfrastruktur
Effektbrist är ett hot mot svensk tillväxt – kan vi använda energin smartare?
Felsökning och underhåll 2020
Från mätvärden till verksamhetseffektivisering – hur maximerar vi affärsnyttan med de nya elmätarna?
Get ready to implement SF6 free GIS solutions
Introducing the Deep Grid
Trender inom energisektorn – utmaningar och möjligheter
Asset digitalization from site to digital twin and beyond
Elektrifiering av gruvtruckar i arktiskt klimat i Aitikgruvan
Energisystemets nya komplement – Möt det nya energilagret
Framtidens digitala elnät – i praktiken
Framtidens elkvalitetsmätning – AI och mönsterigenkänning
Hur du transformerar ditt fastighetsbestånd till vinstdrivande energitillgångar
Plug and play-lösningar för byggnation av framtidens anläggningar
Bättre SAIDI på mellanspänningsnätet utan merkostnad
Det stora teknologiskiftet vad är Edge och Microdatacenter
När landsbygden kan hjälpa staden. Kan vi köra mikron och brödrosten samtidigt?
Taking control of small scale energy production
Getting the most out of your assets with digitally-enabled services

Se hela scenprogrammet för KRAFT

Forum för EL

Nedan hittar du presentationer från scenen för EL.

SWITCH

Nedan hittar du presentationer från scenen för SWITCH.

Se hela programmet för Switch